หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ถอนพื้นที่พืชสวนโลก-ซาฟารี ออกอุทยานแห่งชาติสุเทพ-ปุย

Author by 16/06/15No Comments »

อุทยานแห่งชาติ สุเทพ ปุย     นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่าตามที่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.เชียงใหม่มอบให้นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รอง ผวจ.ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ 1/2558 เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ทั้งในเขต อ.เมือง (บ้านแม่เหียะใน ต.แม่เหียะ และบ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก) และ อ.แม่ริม ซึ่งอยู่ในระหว่างการเพิกถอนสิ่งก่อสร้างและการถือครองที่ดินบุกรุก บางส่วนก็ยินยอมบางส่วนอยู่ในระหว่างการอุทธรณ์นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ยังได้รับทราบมติเห็นชอบของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ เมื่อเดือนมีนาคม 2558 ที่ผ่านมา ในการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อาทิ บริเวณที่ตั้งของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติฯแล้ว แต่ยกเว้น บริเวณพื้นที่วัดดอยแก้วและวัดดอยเปา เนื่องจากจำนวนเนื้อที่ที่ขอเพิกถอนไม่สอดคล้องกับจำนวนเนื้อที่ในเอกสารสิทธิ์การครอบครอง ซึ่งต้องตรวจสอบและนำเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติในการประชุมครั้งต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับพื้นที่ที่ผ่านความเห็นชอบก่อนหน้านี้ และอยู่ระหว่างการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพิกถอน ได้แก่ สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อจัดตั้งวัดดอยปุย กรมวิชาการเกษตรและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงเพื่อดำเนินโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ และกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อย จะเป็นเนื้อที่เพิกถอนรวม 2,337 ไร่เศษ นอกจากนั้นที่ประชุมยังพิจารณากรณีร้องเรียนเรื่องการเข้าไปหาของป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยได้ซึ่งเมี พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 กำหนดไว้ชัดเจน และยังมีนโยบาย และคำสั่งของ คสช.-รัฐบาลอยู่แล้ว.