หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ททท.ชม.ร่วม“ไทยนิวส์” จัดงานวันปล่อยผี ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม

Author by 9/09/16No Comments »

       วันปล่อยผี         ททท.เชียงใหม่ร่วม“ไทยนิวส์” และวัดดังอำเภอสันทราย เจ้าตำรับอุทยานแดนนรก-สวรรค์  จัดงาน “วันปล่อยผี”ผนวกเข้ากับงานประเพณีเดือนสิบสองเหนือ มีงานทำบุญบุพเปรตพลี อุทิศทานถึงบรรพชนผู้ล่วงลับ และสัมภเวสีทั้งหลาย เผยจะมีการแสดงแสงสีเสียงประกอบการโชว์ผี ครั้งแรกในเมืองไทย งานจะมี 14-16 .. 2559

          ทั้งนี้ เนื่องจากงานประเพณีเดือนสิบ หรือเดือนสิบสองของภาคเหนือ เป็นเดือนแห่งการทำบุญอุทิศทานไปถึงบรรพชนผู้ล่วงลับ และสัมภเวสีต่างๆ เรียกว่า บุพเปรตพลี หรือบ้างก็เรียกว่าเป็นเดือนแห่งการปลดปล่อยผี เพื่อให้มารับส่วนบุญกุศล ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการจัดกิจกรรมการจำลองการปล่อยผี และจัดงานทำบุญใหญ่บุพเปรตพลี โดยใช่พื้นที่จัดงาน ณ วัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย) ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาส และคณะศรัทธาประชาชนได้สร้าง “อุทยานนรก-สวรรค์” ประกอบแสง สี เสียงไว้อย่างอลังการมานานประมาณ 5 ปีแล้ว ใช้ทุนทรัพย์ก่อสร้างกว่า 15 ล้านบาท เพื่อสร้างเป็นอนุสรณ์สถานเตือนสติให้คนใจสมัยปัจจุบันได้ระลึกถึง ผลกรรมของการทำความชั่วจะไปสู่อบายภูมิ หากทำกรรมดีจะไปสู่สัมปรายภพที่ดี

พระครูวิสาลจริยคุณ เปิดเผยกับ “ไทยนิวส์” เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 ว่า ภายในพื้นที่ 4 ไร่ของวัด ได้จัดสร้างอุทยานเมืองนรก-สวรรค์ ให้เห็นเป็นดินแดนแห่งเปรตและอสุรกาย ถ้าหยอดเหรียญ 10 บาทลงไปจะมีระบบแสงสีเสียงประกอบ เป็นคติสอนใจให้ประชาชนทำความดีละเว้นความชั่ว พร้อมคำอธิบาย ทั้งประวัติเรื่องราวนรก สวรรค์ เปรต อสุรกาย ดินแดนพุทธภูมิ สิ่งมหัศจรรย์ลี้ลับ แสดงเปรียบเทียบให้เห็นชีวิตในดินแดนอสูร แสดงความโหดเหี้ยมของกรรมตามตำนานในอดีต สัตว์นานาชนิด ที่คนทำกรรมไว้ได้ไปเกิด หรือกรรมชั่ว ที่ทุกคนจะได้รับผลกรรม รัก โลภ โกรธ หลง ความรักความกตัญญู คนทุศีล ไม่รักษาศีล 5 ได้รับกรรมตามที่ได้ทำไว้ ดินแดนมหัศจรรย์เหล่านี้ถือเป็นอนุสติสอนใจให้ระลึกถึงความดีงาม ไม่ให้ตกอยู่ในความประมาท

“ภายในวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม หรือแม่แก้ดน้อย เปิดให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าชมแล้ว จากที่ได้จำลองมหานรกไว้ 8 ขุม และสวรรค์ 6 ชั้น แต่ละขุมนรก มีอาทิ ต้นงิ้วหนาม ตกกระทะทองแดง คนบาปถูกแทงด้วยหอกแหลม ขุมนรกบางคนทำบาปกรรม นักการเมืองคดโกง คอรัปชั่นตกนรกเป็นเปรต อาตมา จึงหวังผู้ที่ไปสัมผัสด้วยตาจะได้เล็งเห็นผลกรรมข้างหน้า และหันมาละเว้นไม่ทำบาปทำชั่ว มุ่งทำแต่กรรมดีทั้งกาย วาจา และใจ ให้ชีวิตนี้มีความสุขทั้งชาตินี้ และชาติหน้า”

นางอุบลนัดดา (ลิ้มจรูญ) สุภาวรรณ กรรมการผู้จัดการ “ไทยนิวส์” กล่าวเสริมว่า ได้เห็นความวิริยะอุตสาหะของพระคุณเจ้า ในการสร้างอุทยานนรก-สวรรค์ขึ้นมาภายในวัด เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว ประชาชน ครูอาจารย์ และยังพานักเรียนไปสอนนอกห้องที่วัดนี้บ่อยครั้ง แต่ละคนสัมผัสรูปปั้นจากภาพในจินตนาการเหล่านั้นแล้ว รู้สึกขนลุกถ้าคนยังไม่ละความชั่ว ทำแต่บาปจะรับผลกรรมเช่นนั้น จึงชักชวนกันสนับสนุนให้คนเข้าไปชมเพื่อเป็นอนุสติ ต้องขอบคุณ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ และอีกหลายหน่วยงาน ตลอดถึงบุคคลต่างๆ ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือพระและวัดแม่แก้ดน้อย เพื่อเปิดวัดให้เห็นโลกนี้และโลกหน้า สุดท้ายขอฝากเชิญชวนไปชมกันมากๆ เพื่อได้ข้อเตือนใจทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว

พระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัด กล่าวว่า เพราะวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย) มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางจิตวิญญาณ เป็นการฟื้นฟู และอนุรักษ์ศิลปะลานนาไทย อันเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาหลายชั่วอายุคน มีความเชื่อว่าในโลกของนรกภูมิ ได้มีการปลดปล่อยเหล่าวิญญาณ ผีเปรตต่างๆ เพื่อมาขอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพี่น้องในเดือนสิบใต้หรือเดือนสิบสองเหนือขณะนี้ ดังนั้นทางวัดจึงกำหนดการจัดงาน/กิจกรรม “วันปล่อยผี ประเพณีสิบสองเป็ง” ครั้งแรก ระหว่างวันที่ 14 -16 ก.ย. 2559  มีการประชุม และแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ที่จะเข้ามาร่วมกันทำให้งาน”วันปล่อยผี ประเพณีสิบสองเป็ง” เป็นงานต่อเนื่องต่อไป

สำหรับในงานปีแรกนี้ จะมีการแสดง แสง สีเสียง ใช้ผู้แสดงกว่าร้อยชีวิตในชุด “บุพเปรตพลี” เพื่อนักท่องเที่ยวเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับคติทางพุทธศาสนา เป็นการแฝงคติธรรม อาทิ ฉากที่ 1 ขุมนรกอเวจี ฉากที่ 2 ผีล้านนา ฉากที่ 3 ที่มาของเปรต ฉากที่ 4 พระเจ้าพิมพิสารค้ำจุน ถวายทาน ฉากที่ 5 เหล่าเปรตมารังควาน ขอแบ่งปันอานิสงส์ ฉากที่ 6 ทำบุญ หยาดน้ำ อุทิศส่วนกุศล ฉากที่ 7 ดนตรีแห่งจิตวิญญาณ ฉากที่ 8 เหล่าผีเปรต หลุดพ้นไป จากทุกขเวทนา งานวันแรกที่ 14 ก.ย. 2559 เป็นวันแต่งดา เวลา 15.00-17.00 น. จัดขบวนรถแห่รอบเมือง เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรม วันที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 14.00 น. ตั้งขบวนที่ด้านหน้าหมู่บ้านพัฒนาทรายแก้ว เวลา 15.00 น. เคลื่อนขบวนไปวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม เวลา 17.00 น. ขบวนถึงวัด รับประทานอาหาร 19.00 น.มีแสดงพระธรรมเทศนาแบบล้านนา เวลา 20.00 น. การแสดง แสง สีเสียง ชื่อชุด “บุพเปรตพลี”

สำหรับวันที่ 16 ก.ย. 2559 เวลา 05.00 น. เริ่มถวายทานขันข้าวถึงญาติผู้ล่วงลับ บ่าย 13.00 น.แสดงพระธรรมเทศนาแบบล้านนา 19.00 น. พิธีสมโภชพระพุทธรูป ณ อุทยานนรก-สวรรค์ เวลา 20.00 น. การประกวดแฟนซีผี.