หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ทัพบกคัดเลือกทหาร เชียงใหม่ 1-10 เม.ย.นี้

Author by 18/03/16No Comments »

thainews180   กองทัพบกดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2559 โดยชายสัญชาติไทยที่เกิดใน พ.ศ.2541 ต้องไปแสดงตน เพื่อลงบัญชีทหารกองเกิน ณ ที่ว่าการอำเภอ ฯ (สัสดีอำเภอ) ภายใน พ.ศ.2558 จากนั้นให้ไปแสดงตน เพื่อจับสลากเข้ารับราชการทหาร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ (สัสดีอำเภอ) ตามที่กองทัพบกได้กำหนดวันคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2559

ทั้งนี้ พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า กองทัพบกจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินในพื้นที่ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อส่งเข้ากองประจำการ ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1-12 เมษายน 2559 โดยแบ่งตามสายการตรวจเลือกเป็น 4 คณะ รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 เมษายน 2559 อำเภอ เวียงแหง ดอยสะเก็ต(1) แม่ออน อมก๋อย วันที่ 2 เมษายน 2559 อำเภอ แม่อาย ดอยสะเก็ต(2) สันกำแพง(1) แม่แจ่ม วันที่ 3 เมษายน 2559 อำเภอ ฝาง(1) เมืองเชียงใหม่(1) สันกำแพง(2) ดอยเต่า วันที่ 4 เมษายน 2559 อำเภอ ฝาง(2) เมืองเชียงใหม่(2) แม่ริม(1) ฮอด

วันที่ 5 เมษายน 2559 อำเภอ ไชยปราการ เมืองเชียงใหม่(3) แม่ริม(2) ดอยหล่อ วันที่ 7 เมษายน 2559 อำเภอ แม่แต่ง(1) สารภี(1) สันทราย(1) จอมทอง วันที่ 8 เมษายน 2559 อำเภอ แม่แต่ง(2) สารภี(2) สันทราย(2) สันป่าตอง(1) วันที่ 9 อำเภอ พร้าว หางดง(1) แม่วาง สันป่าตอง(2) วันที่ 10 เมษายน 2559 อำเภอ เชียงดาว หางดง(2) สะเมิง กัลยาณิวัฒนา โดยการดำเนินการจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไปในทุกวัน ณ หอประชุมอำเภอ หรือสถานที่ที่สัสดีอำเภอกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112714.