หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ทายาทราชสกุล ณ เชียงใหม่มอบไม้เท้าหุ้มทองพิพิธภัณฑ์

Author by 9/09/20No Comments »

ตามที่ทายาทราชสกุล ณ  เชียงใหม่  ร่วมกันมอบ “ไม้เท้าหุ้มทอง” ให้กับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  เก็บรักษาและจัดแสดง  เพื่อการเรียนรู้ของเยาวชนรุ่นหลัง

                  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่  นายพันธุ์ปิติ ณ  เชียงใหม่, นายพงษ์กฤษณ์  ณ  เชียงใหม่, นางสาวพิมลมาศ  ณ  เชียงใหม่ ,นางสุรัตน์  ณ เชียงใหม่ และทายาทสายตรงราชสกุล  ณ  เชียงใหม่  เข้าพบนางสาวฉัตรลดา  สินธุสอน  ผู้อำนวยการ  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และทีมผู้เชี่ยวชาญ

                    โดยแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าพบว่า ต้องการมอบไม้เท้าหุ้มทอง  สมบัติล้ำค่าใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัตน์  ณ  เชียงใหม่   เจ้าหลวงผู้ครองนครเชียงใหม่  องค์ที่ 9  ซึ่งเป็นองค์สุดท้ายให้แก่พี่น้องชาวเชียงใหม่  โดยมอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเชียงใหม่ สำนักศิลปกรที่7 เชียงใหม่  เป็นผู้เก็บรักษา และจัดแสดงในฐานะ มรดกของชาวล้านนา และแผ่นดินสืบไป

                   ซึ่งทายาทระบุว่า ไม้เท้าหุ้มทองเป็นของประจำกาย  พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ  ใช้สำหรับการทำสวน และหยอดเมล็ดพันธุ์พืช  มีอายุประมาณ  70 ปี โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2561  เจ้าวงศ์สักก์  ณ  เชียงใหม่ ผู้สืบราชสกุล  เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  ในฐานะหลานปู่  พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ

                   ได้ส่งมอบไม้เท้าหุ้มทองแก่  เจ้าวีระยุทธ  ณ  เชียงใหม่  ทายาทสายตรง  เพื่อทำหน้าที่แทนในการสานต่อภารกิจ  ในนามมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ แต่ล่าสุดเจ้าวีระยุทธ  ณ  เชียงใหม่ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา  ทายากรุ่นต่อมาจึงหารือ และได้รับความเห็นชอบจาก เจ้าวงศ์สักก์ ณ  เชียงใหม่ ให้ดำเนินการมอบไม้เท้าหุ้มทองแก่พี่น้องชาวเชียงใหม่  โดยมอบให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่ สำนักศิลปกรที่7 เชียงใหม่ เป็นผู้เก็บรักษาและจัดแสดงให้แก่อนุชนรุ่นหลังต่อไป

              ด้านนางสาวฉัตรลดา  สินธุสอน  ผู้อำนวยการ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่  กล่าวว่า  เบื้องต้นผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบพบว่า   ไม้เท้าหุ้มทองมียาว 139 เซนติเมตร  ลักษณะเป็นไม้โลหะ  ด้านบนหุ้มด้วยทองคำ  สลักลวดลายลงยาสีแดง และสีเขียว  มีสัญลักษณ์รูป  “ดาว” อยู่ด้านบนสุด ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นเสียม ส่วนต้นหุ้มด้วยโลหะนาก

            เมื่อทำการรับมอบแล้ว  จะได้นำเสนอในส่วนของห้องจัดแสดง  ที่เกี่ยวข้องกับ พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ  ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องใช้สำคัญอยู่หลายรายการ  อาทิ  อาวุธประจำกาย  ชุดนักรบ  เสื้อครุย  เสื้อเยียรบับ  และงาช้าง  น่าจะใช้เวลาในการดำเนินการตามชั้นตอนประมาณ  2 เดือน  และคาดว่าจะจัดแสดงจริงได้ประมาณต้นปี  2564  ซึ่งชาวเชียงใหม่และผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์  สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติได้ในวันพุธ ถึงวันอาทิตย์ ยกเว้นวันจันทร์ และวันอังคาร ที่ปิดให้บริการ.