หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ทำบุญครบ 97 ปีหลวงปู่จันทร์กุสโล 26 พฤศจิกายนจัดพร้อมกันถึง 3 วัด

Author by 25/11/14No Comments »

0412600         พระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ เลขานุการคณะสงฆ์วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของพระพุทธพจนวราภรณ์ หรือหลวงปู่จันทร์ กุสโล อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 คณะศิษยานุศิษย์จึงกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป มีพิธีทักษิณานุปทาน แสดงพระธรรมเทศนาแบบพื้นเมือง สวดพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพล ณ กุฏิจันทกุสลานุสรณ์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

ทางด้าน พระโสภณธรรมสาร เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ในวันกตัญญูต่อพระพุทธพจนวราภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และวัดป่าดาราภิรมย์ จึงจัดงานบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจอุทิศถวายอดีตเจ้าอาวาส ณ พระวิหารหลวง วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เริ่มเวลา 19.00 น. มีไหว้พระ สวดสรภัญญะบทพระคุณ สมาทานเบญจศีล อาราธนาธรรมสรภัญญะ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ และร่วมกันสวดพระคาถาธรรมบรรยายรับเทศน์ ถวายเครื่องบูชากัณฑ์เทศน์ พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุล ถวายจตุปัจจัยไทยทาน และกล่าวสัมโมทนียกถา เป็นเสร็จพิธี แจ้งความประสงค์ร่วมทำบุญได้ที่ 053-297736

ขณะที่พระสมหมาย ขันติพโล หัวหน้าที่พักสงฆ์ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า เนื่องจากหลวงปู่จันทร์ กุสโล ได้ริเริ่มสร้างสำนักสงฆ์ดอยกู่แก้ว (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักสงฆ์ไนท์ซาฟารี) ตั้งแต่ พ.ศ.2526 และร่วมกับ ดร.ยุกติ สาริกภูติ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยนั้นสร้างพระพุทธรูปประทับยืนชื่อพระพิรุณากร เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล เนื่องจากพื้นที่ป่าบริเวณนี้เป็นป่าแล้งฝน พอสร้างพระพิรุณากรแล้วปริมาณน้ำฝนในพื้นที่เพิ่มขึ้นมากทำให้ป่ากลับมาเขียวชะอุ่ม ดังนั้นคณะสงฆ์สายวัดป่าจึงกำหนดบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระเดชพระคุณในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 มีพิธีสวดพระพุทธมนต์ และเจริญสมาธิภาวนา โดยพระราชวินัยโสภณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธ) เป็นประธาน ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป เชิญชวนศิษยานุศิษย์และคณะศรัทธาร่วมพิธีพร้อมเพรียงกัน.