หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ท่านว.วชิรเมธีร่วมฝึกช้างสอนธรรมะ วาดพู่กันจีนเตือนสติให้รู้จักคำ“พอ”

Author by 19/03/15No Comments »

IMG_1354       เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ที่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายชูชาติ กัลมาพิจิตร เจ้าของปางช้างมอบให้อาจารย์ชวลิต แซ่เจิน ปรมาจารย์ผู้สอนช้างวาดภาพเรื่องราวต่าง ๆ ด้วยพู่กันจีน ต้อนรับคณะของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) แห่งสำนักปฏิบัติธรรมสากลไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย และคณะ ซึ่งเข้ามาร่วมฝึกให้ช้างอายุน้อย ได้แก่พลายทองพูล เพิ่มทรัพย์ และโชคดี รวม 3 เชือกอายุระหว่าง 3-5 ปี จับพู่กันด้วยงวงน้อยวาดภาพ และข้อความบนกระดาษอย่างมีสมาธิ เชือกแรกวาดเป็นภาพมังกรอย่างสวยงาม พลายเพิ่มทรัพย์เขียนเป็นอักษรชื่อ “ธรรมะ” และตำว่า “พอ” ส่วนเชือกสุดท้ายวาดภาพดอกไม้มีสีแดงสดใส เมื่อวาดเสร็จแล้ว อาจารย์ผู้สอนช้างวาดได้มอบภาพทั้งหมดให้ท่าน ว.วชิรเมธี ซึ่งจะนำไปแสดง เพื่อสอนธรรมะแก่สาธุชน และคำว่าธรรมะจะนำไปพิมพ์บนเสื้อยืด

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี กล่าวว่า ช้างมีความสำคัญในพุทธประวัติมาแต่ต้น เมื่อครั้งพระนางสิริมายามหาเทวีทรงตั้งครรภ์ได้นิมิตฝันเห็นช้าง และดอกบัว ปุโรหิตถวายคำอธิบายว่าจะมีผู้มีบุญญาธิการมาเกิด และเมื่อครั้งพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรม ณ ที่ต่าง ๆ ก็ทรงยกย่องช้างเป็นสัตว์ที่มีความอดทนเข้มแข็ง ประดุจการอดทนของพระสงฆ์สาวกที่สามารถเอาชนะกิเลสได้ สมัยต่อมาการบวชของคนไทยก็ใช้คำว่าบวชนาคก่อน เพราะนาคก็คือช้าง ก่อนเข้าบวชจะต้องมีความอดทนไม่หวั่นไหวเสมือนช้างศึกที่เข้าพันตูในยุทธหัตถีไม่พรั่นพรึงต่อศาสตราวุธหอกดาบทั้งหลาย การที่ช้างแสนรู้ในปางช้างแม่สา สามารถฝึกปรือให้วาดภาพต่างๆได้แสดงถึงความเป็นเลิศของสัตว์ เป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ว่าได้ โดยสามารถเขียนคำว่า ธรรมะ และ พอ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หากสังคมปัจจุบันรู้จักคำว่า “พอ” ทุกคนก็จะมีความสุข การจะไปทุจริตคอรัปชั่นใด ๆ เป็นอันปิดประตูได้

ทั้งนี้ จะมีการฝึกปรือช้างทั้ง 3 เชือกให้เขียนคำว่า พอ, สติ และ NOW ซึ่งมีความหมายตามหลักธรรมทั้งความพอเพียง การมีสติสัมปชัญญะทำให้รู้สึกตัวเสมอ และคำว่า NOE หมายถึงต้องอยู่กับปัจจุบัน ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด อย่าพลัดวันประกันพรุ่งในการทำความดี ซึ่งท่าน ว.วชิรเมธีจะนำช้างไปร่วมแสดงความสามารถในงานเทศกาลดอกไม้บานที่เชียงรายปลายปีนี้ต่อไป.