หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ธงฟ้าราคาประหยัด …

Author by 14/12/12No Comments »

            ธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน “ธงฟ้าราคาประหยัด กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภาค ครั้งที่ 1″ โดยมีนายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ    บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555.