หน้าหลัก » ข่าวสังคม

นพค.32พัฒนาพื้นฐานแม่อาย ส่วนฝางบูรณาการลดอุบัติเหตุ

Author by 6/01/16No Comments »

thainews180         สวท.ฝาง จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ พ.อ.อภิรัชฏ์ รามนัฏ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 (นพค.)สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้แทนกองบัญชาการกองทัพไทยมอบระบบสาธารณูปโภคที่ทางหน่วยฯได้ดำเนินการให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ทั้งการสร้างทำนบกั้นน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค, การปรับปรุงผิวการจราจร, การขุดลอกหน้าฝาย และส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้ชุมชนโรงเรียนชาวนา และวิสาหกิจกลุ่มเย็บที่นอนปิกนิก โดยมีนายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอแม่อาย เป็นผู้รับมอบโครงการดังกล่าว

สำหรับ โครงการเหล่านี้ เป็นโครงการที่ทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ทำการสำรวจความต้องการของประชาชนถึงความเดือดร้อนและความต้องการการช่วยเหลือ ทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคง เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพัฒนาอาชีพเพื่อการมีกินมีใช้แบบพอเพียง มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงอย่างถาวรให้กับประชาชนต่อไป

อนึ่ง นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วนในอำเภอฝาง ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “สุขกาย สุขใจ     ขับขี่ปลอดภัย รับปีใหม่ 2559″ โดยตั้งจุดตรวจจุดสกัด ป้องกันการขับขี่ยานพาหนะด้วยความเร็วสูง การเมาแล้วขับ รวมถึงการรณรงค์        ให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ตามมาตรการ 1ร. ไม่ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่า    ที่กฎหมายกำหนด 2ส.ไม่ขับรถย้อนศร ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 3ข.คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งขณะขับรถ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ ไม่แซง      ในที่คับขัน 4ม.เมาไม่ขับ สวมหมวกนิรภัย      ทุกครั้งที่ขับขี่ มอเตอร์ไซค์ต้องปลอดภัยและไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ บนถนนสายหลักและสายรอง ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558      ถึงวันที่ 4 มกราคม 2559 เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านเส้นทางสายต่างๆ ให้มีความความสะดวกและปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ด้วย.