หน้าหลัก » ข่าวสังคม

นัดพบแรงงาน มช. 17 ก.พ. จัดหางานย้ายจุดงานรายวัน

Author by 16/02/16No Comments »

thainews180               คณะบริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งเชิญนักศึกษา บัณฑิต และผู้ที่สนใจร่วมงาน  “AccBA CAREER DAY”  นัดพบแรงงานในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 1 อาคาร 1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังมองหาเส้นทางอาชีพ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและนักศึกษาจากทุกคณะ โดยภายในงานพบกับตำแหน่งงานว่างจากบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ รวมทั้งกิจกรรมสัมภาษณ์งานเบื้องต้น  ผู้สนใจเข้าร่วมงานกรุณานำเอกสารประกอบการสมัครงานมาด้วย เช่น ประวัติส่วนตัว ใบรายงานผลการศึกษา รูปถ่าย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.0-5394-2112 หรือดูข้อมูลได้ที่ www.facebook.com/csc.accba.cmu

อนึ่ง นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งถึงนายจ้าง ผู้รับเหมา หรือผู้ที่ต้องการจ้างแรงงานรายวัน//แรงงานที่ต้องการรับจ้างทำงานรายวัน ซึ่งเดิมเคยไปรับแรงงานย่านถนนอัษฎาธร ต่อไปนี้ ขอให้ติดต่อหาแรงงานรายวันได้ที่จุดจัดระเบียบแรงงาน (แห่งใหม่) บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559เป็นต้นไป

สำหรับผู้ต้องการทราบรายละเอียด สอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัด โทรศัพท์ 053-112744-6 ได้ในวันเวลาราชการ.