หน้าหลัก » ข่าวสังคม

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แนะ การปล่อยโคมลอยที่ถูกต้องและปลอดภัย

Author by 21/11/15No Comments »

      โคมลอย          นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่แนะนำการปล่อยโคมลอยที่ถูกต้องและปลอดภัย  ให้ใช้โคมมาตรฐานเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่เกิน 140 ซม. เชื้อเพลิงในโคมน้ำหนักไม่เกิน 55 กรัม  ทางด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  เผยโคมลอยก่อปัญหาทำไฟฟ้าจัดวงจรบ่อยครั้ง  ถ้าลดการปล่อยให้น้อยลง  และใช้โคมธรรมชัยจะช่วยแก้ปัญหาได้มากขึ้น

เนื่องจากขณะนี้ใกล้จะถึงงานประเพ ณีเดือนยี่เป็ง หรือ งานลอยกระทงประจำปีของจังหวัดเชียงใหม่แล้ว   นายทัศนัย บูรณุปกรณ์   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่   แจ้งให้ทราบว่า    จังหวัดเชียงใหม่   ได้มีประกาศห้ามการปล่อยโคมลอย  ทั้งโคมควันปล่อยเวลากลางวัน  และโคมไฟปล่อยเวลากลางคืน  ให้งดโดยเด็ดขาด  อนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะวันที่ 25 พ.ย. ตรงกับวันเดือนยี่เป็ง (วันเพ็ญ เดือน 12) เพียงวันเดียวเท่านั้นวันอื่นหากจะปล่อยต้องมีการขออนุญาตก่อน

ในวันที่ 25 พ.ย.โคมควันปล่อยได้ในเวลา 10.00 – 12.00 น.  และโคมไฟปล่อยได้หลังเวลา 21.00 น.เป็นต้นไป   หากฝ่าฝืนมีความผิดถูกจับดำเนินคดี  โทษปรับและจำคุกอันตรายจากโคมลอย  ถือเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยด้านการบิน  เนื่องจากเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานนานาชาติ  มีสายการบินมาลงจำนวนมาก  โคมควันหรือโคมไฟอาจพลัดหลุดเข้าเครื่องยนต์เครื่องบินได้   หรือหากโคมลอยตกบนสายไฟฟ้าแรงสูง  จะทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด  และโคมลอยชนิดจุดไฟปล่อยเวลากลางคืน  ตกถูกอาคารบ้านเรือน  ทำให้เกิดอัคคีภัยไหม้บ้าน

การปล่อยโคมลอยที่ถูกต้องและปลอดภัย  ให้ปล่อยในที่โล่งแจ้ง  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  ไม่มีสายไฟฟ้าอยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ใช้โลหะเป็นส่วนประกอบการทำโคมลอย  โคมลอยที่ปล่อยต้องได้มาตรฐาน  ทำจากวัสดุธรรมชาติ  เชื้อเพลิงทำจากกระดาษชุบเทียนขี้ผึ้ง/พาราฟีน  ให้ใช้เชือกทนไฟหรือลวดอ่อนยึดติดเชื้อเพลิงกับตัวโคม  เป็นโคมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 90 ซม.สูงไม่เกิน 140 ซม. น้ำหนักเชื้อเพลิงไม่เกิน 55 กรัม  ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 10 นาที  นอกนั้นเป็นโคมไม่ได้มาตรฐาน    หากนำมาปล่อยจะเป็นอันตราย  เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์  และจัดทำแผ่นปลิวออกจากจ่ายให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อปฏิบัติตามนี้โดยทั่วกัน

ทางด้าน  นายวีระศักดิ์ มโนวรรณ์  ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวถึงการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลเดือนยี่เป็งว่า  ทุกปีที่ผ่านมาจะมีการปล่อยโคมลอยกันอย่างแพร่หลายและมีจำนวนมาก  ส่งผลกระทบต่อการไฟฟ้า  เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องบ่อยครั้ง  เพราะมีการปล่อยโคมลอยใกล้แนวสายระบบจำหน่ายไฟฟ้า  โคมลอยตกถูกสายไฟฟ้าแรงสูง  เนื่องจากส่วนประกอบโคมลอยทำด้วยวัสดุลวดเหล็ก  เมื่อไปติดค้างสายไฟฟ้าแรงสูง จะทำให้เกิดการลัดวงจร  ถ้าโคมลอยไปเกี่ยวติดกับสายไฟฟ้าแรงสูง  พอมีฝนตก  น้ำค้างตก หรือ อากาศชื้น  จะทำให้เป็นสื่อไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร  ดังนั้นการไฟฟ้าต้องดับกระแสไฟฟ้าแบบฉุกเฉิน  เพื่อนำโคมลอยออกจากสายไฟฟ้าอย่างเร่งด่วน

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้อง  จึงขอความร่วมมือผู้ผลิตและจำหน่ายโคมลอย รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุลวดเหล็กมาประกอบโครงโคมลอย  และให้ระมัดระวังการปล่อยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง  หรือลดการปล่อยโคมลอยให้น้อยลง  หากจะปล่อยเพื่อเป็นพุทธบูชาให้เปลี่ยนมาใช้โคมลอยธรรมชัย  จะได้ลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องลงได้

นายวีระศักดิ์กล่าวอีกว่า  ช่วงงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 24 – 26 พ.ย.นี้  หากผู้ใดพบเห็นโคมลอยติดค้างที่สายไฟฟ้าแรงสูง  ให้แจ้งไปยังหน่วยวิเคราะห์และแก้ไฟฟ้าขัดข้อง  โทร.0-5324-1226 และ 0-5324-1816 หรือ PEA CALL CENTER 1129 ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง.