หน้าหลัก » ข่าวสังคม

นายอำเภอฝางสั่งเฝ้าระวังอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม

Author by 11/09/16No Comments »

   ss+(2559-09-11+at+07.19.46)       นายอำเภอฝาง เป็นห่วงประชาชนพื้นที่เสี่ยงภัย กำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ในห้วงระหว่างวันที่ 13-15 ..นี้

นายมนัส ขันใส นายอำเภอฝาง เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2559 ว่า กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่องหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ เคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2559 คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นในระยะต่อไป และมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 13-15 ก.ย. 2559 ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม อ.ฝาง ได้ขอความร่วมมือจากกำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ นายกเทศมนตรี และนายก อบต.ทุกแห่ง ช่วยกันเฝ้าระวังสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณที่ลาด เชิงเขา ที่ราบต่ำริมน้ำไหล และพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และยานพาหนะ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เผชิญเหตุพร้อมปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

หากมีฝนตกหนักถึงหนักมาก (ปริมาณน้ำฝนมากกว่า 90 มิลลิเมตร / 24 ชั่วโมง) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาความจำเป็นในการอพยพประชาชนไปยังสถานที่ ปลอดภัยตามขั้นตอนของแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และแนวทางการจัดการสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน และรายงานสถานการณ์รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้น ให้อำเภอทราบทันทีจนกว่าสถานการณ์จะสิ้นสุด.