หน้าหลัก » ข่าวสังคม

นำป้ายสวยประมูลเข้าพิธีมงคล 2 แห่งวัดเจดีย์หลวง-ดอยสุเทพ

Author by 24/02/16No Comments »

thainews180         เมื่อบ่ายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ลานพระธาตุเจดีย์หลวง วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ. เมืองเชียงใหม่ ซึ่งประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เมื่อเสร็จพิธีแล้ว พระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาส และพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ ได้ประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปหินเขียวแม่น้ำโขงแกะสลักเป็นพระพุทธรูปสิงห์ 2 จำนวน 2 องค์หนักองค์ละประมาณ 10 ตัน โดยนางฐาวราหวั่งหลี พร้อมครอบครัวเป็นเจ้าภาพ และจัดสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสองหลัง ในพิธีดังกล่าว นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่พร้อมข้าราชการสำนักงานขนส่งจังหวัด ได้รับฉันทานุมัติจากคณะสงฆ์ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเลขสวย หมวดอักษร ขพ. จำนวน 301 ป้ายเข้าพิธีปลุกเศกด้วย

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ก่อนจะจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 17 หมวดอักษร ขพ  ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 5 – 6 มีนาคม 2559  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้รับเมตตาจากพระราชเจิตยาจารย์ และพระครูปลัดสุวัฒนเมตตาคุณ ให้นำแผ่นป้ายทะเบียนเข้าพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้นในวันที่ 24 และ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับเมตตาจากพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ให้นำแผ่นป้ายเลขสวย 301 ป้ายเข้าพิธีร่วมกับงานเททองหล่อ และพิธีพุทธาภิเษกพระกริ่งธงชัย และเหรียญครูบาศรีวิชัย ณ ลานพระบรมธาตุเจ้าด้วย จึงถือว่าแผ่นป้ายทะเบียนหมวดอักษร ขพ.ที่จะนำออกประมูล นอกจากมีภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายเฉพาะตัว บ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประเพณีปี๋ใหม่เมืองหรือสงกรานต์ ประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทง ดอกทองกวาวซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯแล้ว ยังได้เข้าพิธีมหามงคลครั้งสำคัญนี้ด้วย.