หน้าหลัก » ข่าวสังคม

นำผ้าห่มช่วยชาวปกาเกอญอ มอบความอบอุ่นให้ผู้ประสบภัย

Author by 19/02/16No Comments »

มอบผ้าห่ม  เมื่อวันที่   6 กุมภาพันธ์  2559  พระครูปลัดมนัสนันท์ ภัทรเมธี จากวัดบ้านแพะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สายการบินไทยแอร์เอเชีย นำเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน และของเด็กเล่น จำนวนมาก ไปมอบให้เด็กนักเรียนและชาวบ้าน ที่หมู่บ้านกิ่วขมิ้น หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง

ทั้งนี้เนื่องจากที่หมู่บ้านกิ่วขมิ้น ตั้งอยู่บนดอยสูง มีอากาศที่หนาวเย็น อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 5 องศาเซลเซียส และยังมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมารอรับสิ่งของเสื้อผ้าด้วย    การมอบสิ่งของเครื่องนุ่งห่มกันหนาวในครั้งนี้ เนื่องจากสิ่งของมีเป็นจำนวนมาก จึงได้ส่งมอบให้กับคณะกรรมการชุมชน เพื่อนำไปจัดสรรแบ่งปันกันอย่างทั่วถึงอีกครั้ง

ด้าน  นายชัยรัตน์     ขวัญปัญญา ผู้บริหารไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า การส่งมอบความอบอุ่นให้กับผู้ประสบภัยหนาวทางโครงการจะทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแบ่งปันความสุขให้กับผู้ประสบภัยหนาวได้ ซึ่งมีความลำบากอย่างมาก โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและอยู่บนยอดดอยสูง การเดินทางก็เป็นไปด้วยความยากลำบาก ยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนก็ต้องเดินเท้าอย่างเดียว เมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปหาหมอก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะถึงโรงพยาบาล ดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องที่ประสบกับความลำบากเราจะทำเท่าที่สามารถช่วยกันได้.