หน้าหลัก » ข่าวสังคม

บวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร มูลนิธิวัดดอยสุเทพ รำลึกประวัติศาสตร์

Author by 26/01/16No Comments »

 1               ชาวแม่แตง ร่วมมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประกอบพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวร คุ้มหลวงบ้านทับเดื่อเนื่องในวันประกาศอิสรภาพของไทย ท่ามกลางสายฝนเนืองแน่น มจ.หญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงเป็นประธาน เผยคณะกรรมการกำลังเร่งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และรำลึกประวัติศาสตร์ชาติไทย

เมื่อบ่ายวันที่ 25 ม.ค. 2559 ณ คุ้มหลวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บ้านทับเดื่อ ต.อินทขีล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร   มอบให้คณะ กรรมการร่วมกับส่วนราชการ อ.แม่แตง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มูลนิธิฯได้สร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไว้เพื่อสักการบูชา และเทิดพระเกียรติคุณพร้อมพัฒนาสถานที่ให้เป็นที่ศึกษาเรียนรู้ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในอดีตจุดที่ตั้งนี้เคยเป็นที่ยั้งทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก่อนจะไปยังเมืองงาย เวียงแหง เพื่อไปตีเมืองอังวะของพม่า

พิธีวันที่ 25 ม.ค.2559 มี มจ.หญิงอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ทรงเป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระนางสุพรรณกัลยา มีพราหมณ์หลวงอ่านโองการ จากนั้นประธานได้ประทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ร่วมงาน มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.เชียงใหม่ ส่วนราชการ อ.แม่แตงประกอบด้วยนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และท้องถิ่น รวม 120 คน จากนั้น มจ.หญิงอุทัยกัญญาได้เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมต์มาติกา โดยพระสงฆ์ 10 รูป ทรงทอดพระไตร 10 ไตร และเปิดกิจกรรมกาดหมั้วครัวฮอมเลี้ยงแขกที่ร่วมพิธีก่อนเสด็จกลับ ท่ามกลางสายฝนโปรยปราย และสภาพอากาศแปรปรวน อุณหภูมิประมาณ 10 องศาเซลเซียส

นายวัลลภ นามวงศ์พรหม  กรรมการประชาสัมพันธ์มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ กล่าวว่า งานนี้มีสองวันๆแรกวันที่ 24 ม.ค. เป็นวันเตรียมงาน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนพัฒนาคุ้มหลวง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีพระธรรมเสนาบดี เป็นประธานสงฆ์ คณะประกอบด้วย พระครูสิทธิเจติยาภิบาล พระครูพิศาลเจติยารักษ์ พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ พระครูสิริเจติยานุกุล พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ พระมหาวิษณุ จารุธมฺโม พระครูสุตกิจจาภิรม  พระครูสังฆรักษ์ณัฏฐากรณฏฺฐกาโร พระครูปลัดวิมลวัตร พระมหาอาวรณ์  ภูริปญฺโญ  พระครูปลัดสุรเดช สิริสุวณฺโณ พระครูสังฆรักษ์สง่า สคฺคนนฺโทพระกิตติพร กิตฺติวโรพระกิตติ ตปฌายิโน        พระธนวัฒน์ธนวฒฺโน ส่วนประธานดำเนินการฝ่ายฆราวาสนายเสนาะ ถาวรรองประธานฝ่ายฆราวาสนายอัครเดช เทพจักรคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส นายรัตน์ ปาละพงศ์ นายปราโมทย์ สมัครการนายวัลลภ นามวงศ์พรหม นายชวน ผัดวรรณ์ นายสุพจน์ บางทอง นายวีรศักดิ์ เขื่อนแก้ว นายพนม จารุชาติ และนายบุญญฤทธิ์ ตุลาพันธ์พงศ์ เป็นต้น

สำหรับวันที่ 25 ม.ค. ที่ถือเป็นวันกองทัพไทยและวันประกาศอิสรภาพจากการกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเอาชนะกษัตริย์พม่าได้ในปี 2135 นั้น ในเวลา 16.00 น.จึงร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงโดยพราหมณ์ด้วยเครื่องสังเวยชุดใหญ่ แล้วตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงจบแล้วมีพิธีรำถวายโดยนักศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ต่อด้วยพิธีสวดมนต์สดับปกรณ์โดยพระสงฆ์จำนวน 10 รูป.