หน้าหลัก » ข่าวสังคม

บวชเนกขัมมะที่วัดโลกโมฬี ถวายพระราชกุศลวันมาฆบูชา

Author by 10/02/16No Comments »

thainews180                งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 ใกล้จะมาถึงแล้ว โดยเฉพาะวันสำคัญของชาติ และของโลกมาฆปุณณมี    วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. (พระปลัด ดร.ดวงคำ อภิวัฑฒโน) ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ เป็นวันมาฆบูชา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วัดโลกโมฬี ได้จัดงานปฏิบัติธรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงออกถึงการเป็นพุทธมามกะ ได้ชำระจิตใจให้ผ่องใส พร้อมการปฏิบัติธรรม โดยจะมีการบวชเนกขัมมะบารมี (นุ่งขาวห่มขาว) เป็นเวลา 2 คืน 3 วัน

ทั้งนี้ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานอุปถัมภ์วัดโลกโมฬี ได้มอบให้พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร.ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี เป็นประธานดำเนินการพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณร วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา พร้อมกับถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ กับเพื่ออุทิศถวายแด่พระนางจิรประภามหาเทวี และ อุทิศถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ล้านนาทุกๆพระองค์ รวมถึงอดีตเจ้าอาวาสพระภิกษุสามเณรวัดโลกโมฬีในอดีต นอกจากนั้น ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลถึงเจ้ากรรมนายเวร นอกจากนี้ยังเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปหาลูกที่แท้งด้วย โดยสามเณรภานุวัฒน์ ตาเป็ง สามเณรธรรมาสน์ทอง จะเป็นผู้ทำพิธีนำสวดขอขมาเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวง

สำหรับการปฏิบัติธรรม มีทั้งภาคอบรม และภาคปฏิบัติ โดยจะให้ความรู้เรื่องวิปัสสนาเบื้องต้นที่เหมาะสมแก่การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การเจริญสมาธิสมถะกัมมัฏฐาน และวิปัสสนากัมมัฏฐานการบรรยายธรรมะโดยผู้ทรงคุณวุฒิการฝึกเจริญสมาธิภาวนา ทำวัตรสวดมนต์แปล ฟังบรรยาย เดินจงกรม แผ่เมตตา เป็นต้น ซึ่งจะมีพระวิปัสสนาจารย์ และแม่ชีวัดร่ำเปิง เป็นผู้นำ หลังเสร็จสิ้นโครงการจะมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วย เริ่มเข้ารายงานตัวค่ำวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ และเสร็จสิ้นบ่ายวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 สมัครได้วัดโลกโมฬีโดยตรงหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร 53-404039 มือถือ 086-4203234 ตั้งแต่บัดนี้.