หน้าหลัก » ข่าวสังคม

บำเพ็ญกุศลทุกวันเสาร์ ศพพระเทพวิสุทธิคุณ

Author by 25/04/16No Comments »

thainews180         พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน รักษาการเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ถ.ท่าแพ อ.เมือง จ.เขียงใหม่ เปิดเผยว่า ภายหลังการมรณภาพของพระเทพวิสุทธิคุณ อายุ 91 ปี อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่/ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เมื่อก่อนเทศกาลสงกรานต์ด้วยโรคชรา คณะสงฆ์ คณะศิษยานุศิษย์ และศรัทธาได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลภายในวิหารของวัด จนถึงวันที่ 12 เมษายน 2559 จึงมีพิธีบำเพ็ญกุศลปิดศพ โดยพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7เป็นประธาน จากนั้นได้ปิดศพในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และประเพณีสระเกล้าดำหัว แต่ก็มีศิษยานุศิษย์ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ได้มากราบเคารพศพอยู่ตลอดมา เพียงแต่ไม่ได้เปิดบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม

ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2559 คณะสงฆ์ และศรัทธาประชาชนได้ร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอีกครั้งเป็นวันแรก พร้อมกับประชุมกำหนดการบำเพ็ญกุศลศพพระเทพวิสุทธิคุณ ตั้งแต่บัดนี้ไปทุกวันเสาร์ เวลา 19.30 น. จนกว่าจะมีการปรึกษาหารือ และเปลี่ยนแปลงกำหนดการ รวมทั้งการขอพระราชทานเพลิงศพ ทั้งนี้ ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ สามารถเข้าร่วมงานบำเพ็ญกุศลได้ตามวันเวลาดังกล่าว สำหรับภารกิจการดูแลภายในวัด พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้มอบให้ พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน ป.ธ. 9 รักษาการแทน พร้อมกันนั้นคณะสงฆ์ได้ตรวจสอบทรัพย์สินภายในวัดทุกอย่างเป็นปกติทุกประการ เนื่องจากพระเทพวิสุทธิคุณ เป็นพระสมถะไม่ได้สะสมเงินทองไว้ ในย่ามมีปัจจัยเพียง 300 บาทเท่านั้น ส่วนบัญชีเงินฝากมีเงินจำนวน 90,000 กว่าบาท ซึ่งคณะสงฆ์ได้ตรวจสอบรับรองไว้ถูกต้องแล้ว ทางด้านญาติของพระเดชพระคุณในฐานะลูกหลานสกุล ณ น่าน ก็มีน้องสาวของท่านเหลืออยู่เพียงคนเดียวอายุเกือบ 90 ปีแล้ว.