หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ปภ.เชียงใหม่เตือนทุกอ.พร้อมรับมือ ไต้ฝุ่นลูกแรก “คัลแมกี” ใกล้เข้าไทย

Author by 17/09/14No Comments »

สภาพอากาศ      ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ แจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดำมัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนกระจายถึงเกือบทั่วไป ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ด้วย นอกจากนั้น เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 15 กันยายน 2557 พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) มีศูนย์กลางอยู่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ ที่ละติจูด 18.2 องศาเหนือ ลองจิจูด 118.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 120 กม./ชม. กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ 30 กม./ชม. พายุนี้จะเคลื่อนที่ไปในแนวเกาะไหหลำ ประเทศจีน และคาดว่าในช่วงวันที่ 16-18 กันยายน 2557 พายุนี้จะมีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้น สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีก ำลังแรงขึ้นด้วย จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไป

ทางด้าน นางภัชธนิตา สดุดี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปริมาณและการกระจายของฝนภาคเหนือปีนี้ ประมาณ 1000-1700 มิลลิเมตร จำนวน 110-170 วัน โดยในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน มีค่าต่ำกว่าเฉลี่ยเล็กน้อย และกรกฎาคมถึงตุลาคม มีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย สำหรับเดือนสิงหาคมและกันยายนคาดว่า จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยตอนบน 1 ลูก ซึ่งทำให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้าง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม อุทกภัย และน้ำล้นตลิ่ง จึงขอให้ประชาชนในภาคเหนือวางแผนการเพาะปลูก การใช้น้ำ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์อุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอใด ให้รายงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯจังหวัดเชียงใหม่ทราบ โดยด่วนทางหมายเลข 053-215720 ตลอด 24 ชั่วโมง และหากได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ทางศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ ก็จะแจ้งเตือนให้อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่ เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ประชาชนได้รับทราบและระมัดระวังต่อไป.