หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ประชุม ผวจ. 9 จังหวัดเหนือ ป้องกันปัญหาไฟป่า

Author by 7/11/15No Comments »

     ไฟป่า           รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการ และแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ และการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 6 พ.ย.58 ที่สโมสรบันเทิงทัพ     ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการประชุม เพื่อมอบแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ และการป้องกันรักษาพื้นที่ป่า การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินและป่าไม้ โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ, ดร.ชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้,  พล.ต.ธนา จารุวัต รองแม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยการประชุม ได้มีการสรุปสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันที่เกิดขึ้นในปี 2558 ซึ่งในปีนี้นับได้ว่า พื้นที่ภาคเหนือได้รับผลกระทบ จากปัญหาไฟไหม้ป่า หมอกควันที่เกิดจากการเผาหญ้า ของการเกษตรกร รวมถึงปัญหาหมอกควัน จากประเทศอินโด นีเซีย ซึ่งในพื้นที่ภาคเหนือ ที่ได้รับผล กระทบสูงสุดคือ พื้นที่ของ จังหวัดลำปาง รองลงมาคือ จังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่น่ากังวลมากที่สุดคือ นอกจากปัญหาหมอกควันแล้ว ยังมีฝุ่นละอองขนาดเล็ก ที่มีผลกระทบต่อประชาชนด้วย

จากการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือ และวางมาตรการแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ในเรื่องของไฟป่าและหมอกควัน โดยเตรียมนำเรื่องเสนอ ครม.ตั้งหน่วยงานดับไฟป่าแห่งชาติขึ้น ในปี 2559 เพื่อเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนสกัดไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติต่างๆ ให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมุ่งหวังให้การดำเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือให้สำเร็จเป็นรูปธรรม โดยกองทัพภาคที่ 3 พร้อมที่จะสนับสนุน และปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงาน ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อรักษาทรัพยากรสำคัญของชาติ ทั้งป่าไม้ และต้นน้ำลำธารให้คงอยู่ฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป.