หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมคณะ มอบถุงยังชีพ

Author by 3/06/20No Comments »

มอบถุงยังชีพ   นายสมศักดิ์  อ่อนอ้น  ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่  พร้อมคณะ ได้นำถุงยังชีพสู่ภัย             โควิด-19 ของร้านแสนคำเทอร์เรสเชียงใหม่  มอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง  ผู้พิการ คนตาบอด และผู้สูงอายุ  ไม่มีรายได้ ทำให้เกิดความลำบากการดำรงชีวิต  เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 30 พ.ค.2563 ณ หมู่บ้านหลักชัย หมู่ที่ 9 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการประสานงานของนางบุญแพง สุวรรณโสด ประธาน อสม.ของหมู่บ้าน และคณะ.