หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ประปาหยุดจ่ายน้ำวันนี้ ฟากตะวันออกแม่น้ำปิง

Author by 15/01/16No Comments »

การประปาส่วนภูมิภาค     นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ แจ้งว่า ได้มอบให้นายศุภชัย ภู่ทองวัฒนวงษ์ วิศวกร 6 รักษาการหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) พร้อมทีมงาน ตรวจงานและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการงานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดแม่โจ้ (รวมสะพานข้ามแม่น้ำปิง) ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2559 เป็นต้นมา บริเวณ ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่จากนั้นในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-19.00 น. จะมีการตัดท่อประสานประปาขนาดใหญ่ 400 มม.บริเวณเชิงสะพานป่าตันด้านตะวันออก ทำให้การส่งน้ำประปาไปยังตำบลฟ้าฮ่าม วัดเกต หนองหอย หนองป่าครั่งบางส่วนไม่มีน้ำใช้ จึงขอให้ประชาชนหาภาชนะรองน้ำไว้ใช้ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

สำหรับผู้ใช้น้ำประปาที่จะไม่มีน้ำไหลในวันที่ 14 มกราคม ประกอบด้วยถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตั้งแต่ซอย 1-9 ถนนราษฎร์อุทิศ ถนนเจริญเมือง ถนนบำรุงราษฎร์ ถนนเจริญราษฎร์ ถนนแก้ว นวรัฐ ถนนรัตนโกสินทร์ ถนนทุ่งโฮเต็ล ถนนตรัสวงศ์ ถนนหมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถนนเชตุพน ถนนสันนาลุง ถนนกองทราย ถนนเสนานิคม ถนนเทวีอุทิศ ถนนมนตรี ถนนธนุษย์พงษ์ ถนนหนองกระทง ถนนวัดหนองป่าครั่ง บริเวณค่ายกาวิละ ชุมชนสันป่าข่อย อาเขต 2 โครงการสตาร์อเวนิว บริเวณสุสานสันกู่เหล็ก และชุมชนท่าสะต๋อย อนึ่ง หลังจากต่อท่อประสานเสร็จแล้ว ช่วงแรกน้ำประปาอาจจะขุ่นบ้าง เนื่องจากมีตะกอนในเส้นท่อ จึงขออภัยในความไม่สะดวกไว้ด้วย นอกจากนั้นช่วงฤดูแล้งต่อนี้ไป ขอให้ประชาชนมีภาชนะสำรองน้ำไว้ใช้ด้วย เพราะบางช่วงอาจเกิดวิกฤตขาดแคลน้ำได้ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053-233479 ต่อ 116 หรือศูนย์บริการ 1662.