หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ประมูลเลขสวย หวังกวาด 15 ล. หมวด ขย “ของขวัญปีใหม่ ยิ่งใหญ่รุ่งเรือง”

Author by 26/02/17No Comments »

4                ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยหมวดอักษร ขย “ของขวัญปีใหม่ ยิ่งใหญ่รุ่งเรือง” ตั้งเป้าหมายรายได้ในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2560 นายธานี สืบฤกษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ขย ครั้งที่ 19 ของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และ นายกฤษณ์ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับ การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 19 หมวดอักษร ขย จำนวน 301 หมายเลข จัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยหมวดอักษร ขย มีความหมายว่า “ของขวัญปีใหม่ยิ่งใหญ่รุ่งเรือง” เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับตนเองหรือญาติผู้ใหญ่ หรือผู้ที่เคารพนับถือหรือผู้มีพระคุณตลอดจนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ในหน้าที่การงาน โดยได้ตั้งเป้าหมายรายได้จากการประมูลป้ายเลขสวยในครั้งนี้ไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท ซึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประมูลแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว จำนวน 18 ครั้ง 18 หมวดอักษรนำเงินรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 429,953,626 บาท เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่างๆ อาทิโครงการจัดซื้อเครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV), โครงการรถโมบายออกใบอนุญาตขับขี่เคลื่อนที่, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร,โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย, โครงการขนส่งสัญจรสอนน้องใช้รถใช้ถนน,โครงการตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน, โครงการขนส่งห่วงใยใส่ใจผู้ประสบภัยจากรถโดยมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน เป็นประจำทุกปี รวมถึงปัจจุบันได้มีการจัดทำ โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนผ่านจอ LED เป็นต้น และเพื่อให้แผ่นป้ายมีความเป็นสิริมงคล

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้นำ แผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร ขย จำนวน 301 หมายเลข เข้าร่วมพิธีเสริมสิริมงคลในงานพิธีสำคัญทางศาสนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาภิเษกพระเจ้าทันใจ ดังนั้นผู้ที่ชนะการประมูลได้ป้ายทะเบียนรถเลขสวยทั้ง 301 หมายเลขไว้ครอบครอง จะมีแต่ความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและธุรกิจการงานเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะผู้ชนะการประมูลป้ายเลขสวยได้แก่เลข ขย 1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999 และ ขย 1 จะได้รับมอบผ้ายันต์นารายณ์ทรงครุฑที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของเจ้าคุณธงชัยอีกด้วย.