หน้าหลัก » ข่าวสังคม, ข่าวเกษตรกรรม

ปลูกหญ้าแฝก

IMG_3022 copy ปลูกหญ้าแฝก …พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สนภ.3 นทพ. เป็นประธานพิธีปลูกหญ้าแฝก เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ สะพานลำน้ำลี้  บ้านศรีบุญเรือง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 14 ก.ค.59.