หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ปวิณ-มลสุดาสืบสานประเพณี คารวะดำหัวพระเถระผู้ใหญ่

Author by 19/04/16No Comments »

ผวจ.สักการะดำหัวพระเถระ     เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เดินทางเข้ากราบนมัสการคารวะสระเกล้าดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสืบทอดประเพณีที่ดีงามของลานนา โดยในช่วงเช้าคณะได้เข้านมัสการพระราชวินัยโสภณ รองเจ้าคณะภาค 4- 5 -6 และ 7(ธรรมยุต)และพระราชเจติยาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ณ พระวิหารหลวง วัดเจดีย์หลวงวิหาร

จากนั้น คณะเดินทางเข้านมัสการพระราชสิงหวรมุนี รองเจ้าคณะหวัดเชียงใหม่ ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ต่อด้วยการสรงน้ำ สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วขึ้นไปยังวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เข้านมัสการ พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เสร็จแล้วคณะได้เดินทางขึ้นไปยังวัดพระธาตุ     ดอยสุเทพราชวรวิหาร เพื่อคารวะดำหัว พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ส่วนในภาคบ่าย คณะของ ผวจ.เชียงใหม่ เดินทางเข้ากราบนมัสการคารวะรดน้ำดำหัว พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอ.จอมทอง ซึ่งเป็นพระมหาเถระอายุพรรษาสูงที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

อนึ่ง ค่ำวันเดียวกัน คณะของ ผวจ.เชียงใหม่ กลับมาประกอบพิธีปิดงานสมโภชพระบรมธาตุดอยสุเทพ ฉลอง 60 รอบนักษัตร 720 ปีนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง ส่วนวันที่ 17 เมษายน คณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่คารวะดำหัวพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ และร่วมกับเจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่ และเจ้านายฝ่ายเหนือ ประกอบพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยลูกหลานเจ้านายฝ่ายเหนือ สืบสายสกุลเจ้าเจ็ดตน  ณ วิหารวัดสวนดอกพระอารามหลวง มีขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะเพื่อประกอบพิธีถวายกู่เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และภาคค่ำมี การแสดงแสง สี เสียง เรื่อง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี จัดแสดงถวายโดย วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจาก นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ เป็นนักแสดงกิตติมศักดิ์ รับบท พระราชชายาเจ้าดารารัศมีด้วย.