หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ป๋าเวณี ปีใหม่เมือง…ชาวแม่โจ้ ดำหัวขอพรผู้อาวุโส-อธิการบดี

Author by 19/04/15No Comments »

ภาพประกอบรายงานคนข่าว แม่โจ้ดำหัว      ศูนย์ศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี ประจำปี  2558  ในวันศุกร์ที่ 24  เมษายน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเป็นประเพณีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมคารวะขอพรผู้อาวุโส สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีของชาวล้านนา  กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. อธิการบดีและคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมดำหัวเจ้าแม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้-พระพิรุณทรงนาค-อาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย และคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ  สิ่งศักดิ์สิทธิ์และปูชนียบุคคลที่ชาวแม่โจ้เคารพนับถือ

จากนั้นเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จะเริ่มเคลื่อนขบวนดำหัวของทุกคณะ/สำนัก ออกจากบริเวณลานจอดรถหอ 10 ไปยังสนามพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย ซึ่งปีนี้จะมีกิจกรรมพิเศษ  ”แข่งขันส้มตำลีลา” สร้างสีสัน ความฮา ให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ชม ชิม เชียร์ ทีมแข่งขันส้มตำของแต่ละหน่วยงาน

พิธีการดำหัวฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข  นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้พร้อมด้วย ผศ. ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดี  รศ.ดร.เทพ  พงษ์พานิช นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และอาจารย์อาวุโสเข้าร่วมในพิธี มี ผศ.ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวรายงาน และขอพรก่อนเริ่มพิธี…

ฝ่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ฝากเชิญชาวแม่โจ้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป สำหรับหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันส้มตำลีลา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแม่โจ้   053-875321

นักข่าวธรรมดา/รายงาน