หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ผลตัดสินร้าน OTOP ของดี เมืองเชียงใหม่ประจำปี2559

Author by 21/01/16No Comments »

thainews180                เผยผลการประกวดการออกร้านนิทรรศการของอำเภอ 25 อำเภอ ในการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่  รางวัลที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด รางวัลที่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ รางวัลที่ 3 อำเภอสะเมิง รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่อำเภอแม่ริมและอำเภอแม่แตง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2559  ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการการประกวดการออกร้านนิทรรศการของอำเภอในงานฤดูหนาว และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 2559 ได้ให้คะแนนผลการประกวดของดีเมืองเชียงใหม่ OTOP ทั้ง 25 อำเภอ ที่ออกร้านในงานฤดูหนาวและของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2559 โดยมีเกณฑ์ด้านความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความเชื่อมโยงกับการเฉลิมฉลอง 720 ปี เชียงใหม่ ความสนใจของประชาชนนิทรรศการตลอดงาน การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน รวมไปถึงความพร้อมเพรียง การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องและความต่อเนื่องของผู้จัดนิทรรศการ

ผลการตัดสินอำเภอที่ได้รับรางวัลที่ 1 อำเภอดอยสะเก็ด ได้รับเงินสด 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 อำเภอสะเมิง ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ อำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง ได้รับเงินรางวัลละ 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ จะเป็นผู้มอบรางวัลแก่ตัวแทนแต่ละอำเภอในวันประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม 2559 ต่อไป.