หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ผวจ.เชียงใหม่ เข้มระเบียบสถานบริการฯ

Author by 30/11/16No Comments »

 ปวิน               ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง จัดระเบียบสถานบริการ และ สถานประกอบการคล้ายสถานบริการตอนนี้เชียงใหม่ โด่งดังเป็นอย่างมากทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ  ดูแลสถานประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด หลายส่วนมีหน้าที่อยู่แล้ว จัดทำทะเบียนบุคคลที่ทำงานภายในสถานประกอบการ ไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ไม่เปิดใกล้สถานศึกษา รวมทั้งเรื่องการพนัน การค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลย้ำมาโดยตลอด เรื่องเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของยาเสพติด เป็นเรื่องที่รัฐบาลโดย นายกรัฐมนตรี พูดอยู่เสมอว่า เรื่องนี้ยอมไม่ได้

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59 ที่ผ่านมาที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียง ใหม่ เป็นประ ธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 11/2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ นายปวิณ ได้กล่าวเป็นข้อสั่งการแก่หน่วยงานเกี่ยวข้องว่า เรื่องแรกคือเรื่องของสถานบริการ และสถานประกอบการ คล้ายสถานบริการซึ่งขณะนี้ จ.เชียงใหม่ โด่งดังเป็นอย่างมากทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ที่ผ่านมานั้นการจะเป็นสถานบันเทิง ต้องมีการจด ทะเบียนเป็นสถานบริการ เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจได้มีการกำหนดว่า ไม่ต้องมาขอ อนุญาตเป็นสถานบริการ ตามกฎหมายสถานบริการก็ได้ แต่เป็นในลักษณะสถานประกอบการ เพียงแค่ขอใบอนุญาตจำหน่ายสุรา แต่มีเงื่อนไขในการที่ต้องไม่ขายให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องไม่ขายเกินกว่าเที่ยงคืน ต้องไม่ขายให้คนเมาหรือคนที่มีอาวุธ ถ้าฝ่าฝืนเงื่อนไขเหล่านี้จะมีความผิด ส่วนสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ มีค่อนข้างมาก เนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว นโยบายของจังหวัดที่ผ่านมาคือ ทุกพื้นที่อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง ต้องออกตรวจสถานประกอบการ สถานบริการต่างๆ เหล่านี้ เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม รวมทั้งยังมีนโยบายให้ทั้งวัฒนธรรม ทั้งแรงงานจะเข้าไปดูผู้คนที่อยู่ในสถานประกอบการนั้นว่า มีการลงทะเบียนถูกต้องหรือไม่อย่างไร กรณีสถานบริการมีข้อกำหนดว่า สถานบริการจะต้องจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานหรือคนที่อยู่ในสถานบริการนั้น

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวอีกว่า อยากจะเน้นย้ำข้อแรกคือ การดูแลสถานประกอบการ ให้เป็นไปตามกฎหมายโดยเคร่งครัด ทุกคนหลายส่วนมีหน้าที่อยู่แล้ว อย่างแรงงานเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียนบุคคล ที่ทำงานภายในสถานประกอบการนั้น ขอให้ทางแรงงานร่วมกับนายอำเภอทุกอำเภอ โดยเฉพาะ อ.เมืองเชียงใหม่ หางดง สารภี อ.แม่ริม ซึ่งมีสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก ช่วยกันจัดระเบียบบุคคลที่อยู่ใน ระบบสถานประกอบการเหล่านี้ โดยการจัดทำทะเบียนควบคุมตามวิธีการของกระทรวงแรงงานที่กำหนดไว้ หากเกิดเรื่องจะได้ทราบได้ว่าใครทำงานในสถานประกอบการนั้น มีประวัติอาชญากรรมบ้างหรือไม่ โดยขอให้ดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เข้าไปใช้บริการ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบสังคม การดำเนินงานตามคำสั่ง คสช.22/2558 เรื่องการไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งสถานบริการที่ไม่เปิดใกล้สถานศึกษา หากแต่ขายอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งเป็นข้อยกเว้นหากไม่ทำผิดกฎหมาย สามารถต่อใบอนุญาตจำหน่ายสุราได้ แต่ทำผิดกฎหมายต้องยึดใบอนุญาตจำหน่ายสุรา อยากให้ความสำคัญและดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเข้มข้น เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย รวมทั้งเรื่องการพนัน การค้ามนุษย์ ซึ่งรัฐบาลย้ำมาโดยตลอด เรื่องเหล่านี้เชื่อมโยงกับเรื่องของยาเสพติด เป็นเรื่องที่รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีพูดอยู่เสมอว่า เรื่องนี้ยอมไม่ได้ หากบุคคลใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และยาเสพติด เรื่องนี้จะต้องดำเนินการโดยเฉียบขาด เฉียบพลัน ขอเน้นให้ทุกหน่วยงานกำชับบุคคลในหน่วยงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้โดยเด็ดขาด.