หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย 10 ชาติ ร่วมวิชาการและฉลอง 50 ปี มช.

Author by 18/11/14No Comments »

141106134744

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ 5-7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ. นพ. นิเวศน์  นันทจิต อธิการบดี เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติ The 2nd ASEAN+3 Rectors’ Conference เพื่อพัฒนาวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และร่วมฉลองครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 ปี มีอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย 36 แห่ง จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน และจากจีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 100 คนเข้าร่วม ณ โรงแรมแคนทารีฮิลส์ และที่ศาลาธรรมภายในมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัย     อาเซียนจัดการประชุม The 2nd ASEAN+3 Rectors’ Conference โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยอธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเครือข่าย ASEAN University Network – AUN  และอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (จีน เกาหลีใต้และญี่ปุ่น) ดังกล่าว ซึ่งนอกจากมีการประชุมเพื่อพัฒนาวิชาการแล้ว ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่อาคันตุกะพิเศษ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50 ปี  (5 ทศวรรษแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย)  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 ณ ศาลาธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งประกอบ ด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก และศูนย์ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการ การวิจัยและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกันในอนาคตกับผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย AUN  และมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ      อาเซียนบวกสามอีกด้วย.