หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พบประชาชน..

Author by 10/09/12No Comments »

พบประชาชนนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายชาตรี เชื้อมโนชาญ และนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาล นำหน่วยงานบริการทั้งด้านการแพทย์ และอื่นๆ ให้บริการประชาชนที่ชุมชนใจแก้ว ต.หนองหอย โดยมีชุมชนรอบข้างในแขวงกาวิละมารับบริการคับคั่ง เมื่อวันที่ 8 กันยายน 55.