หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พระครูสุเทพสิทธิคุณอนุเคราะห์ ที่วัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ

Author by 29/12/14No Comments »

ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ             เมื่อเร็วๆ นี้ ศ.น.พ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นประธานเปิดศูนย์ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวม ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลฯ ติดวัดศรีบุญเรือง) ตามโครงการพัฒนารูปแบบ และกลไกการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบล โดยมี ศ.เกียรติคุณ น.พ.พงษ์ ปรารถนาดี ประธานสภาผู้สูงอายุเชียงใหม่ พระครูสุเทพสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือน พร้อมคณะผู้วิจัย ประกอบด้วย ผศ.ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย คณะพยาบาลศาสตร์ มช. นางจรนัยน์ ทรายเขียว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีบุญเรือง ผศ.ดร.วณิชา พึ่งชมภู คณะพยาบาลศาสตร์ มช. นายณรงค์ วิบูลย์มา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย นายอุดม ไชยชนะ กำนันตำบลหนองหอย นางอภิญญา จีนานุรักษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศรีบุญเรือง พร้อมชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหอย อสม. และฝ่ายสาธารณสุขเทศบาลตำบลหนองหอย เข้าร่วมงาน

ตามโครงการวิจัยดังกล่าว คณ ะพยาบาลศาสตร์ มช.ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบุญเรือง และชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองหอยร่วมดำเนินการสำรวจผู้สุงอายุมีทั้งหมด 1,012 คน คัดกรองผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังมีร้อยละ 37 จึงจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมตำบลขึ้นภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุ และผู้พิการมารับการบำบัดรักษาส่วนหนึ่ง และจัดให้พักอยู่ที่บ้าน โดยคณะผู้วิจัยออกไปเยี่ยมเยียน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของบ้านให้ดี พร้อมให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ในระยะเวลา 6 เดือนด้วยทุนการวิจัยจาก สกว. 300,000 บาท

ทั้งนี้ คณะผู้วิจัย และโรงพยาบาล        ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบุญเรืองได้รับเมตตาอนุเคราะห์จากพระครูสุเทพสิทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองให้ใช้พื้นที่ของวัดในการสร้างศูนย์ฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมฯหลังใหม่ ที่จะดำเนินการใน   เร็วๆ นี้ด้วย.