หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พระธรรมเสนาบดีให้โอวาท เณรใหม่กตัญญูพระยามังราย

Author by 30/03/16No Comments »

IMG_1804    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2559 ที่ศาลาข้างพระธาตุเจดีย์วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2559 จำนวน 63 คน(รูป) ซึ่ง ดร.พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬีจัดขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ โดยพระธรรมเสนาบดี ได้ให้โอวาทหลังจากบวชแล้วว่า เมื่อตั้งใจเข้ามารับการบรรพชาแล้วก็ให้ศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติเช่นเดียวกันพระสงฆ์สามเณร ที่สำคัญคือ ควรจะได้ศึกษาถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่ และวัดโลกโมฬี ซึ่งเป็นวัดที่พระมหากษัตริย์ในอดีตทรงสร้างขึ้นด้วย

รองเจ้าคณะภาค 7 กล่าวว่า ปี 2559 เป็นปีที่นครเชียงใหม่มีอายุครบ 60 รอบนักษัตร 720 ปี ทุกภาคส่วนกำลังฉลองสมโภชหลายกิจกรรม งานบรรพชาสามเณรฤดูร้อนครั้งนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสมโภช ถือว่าทุกคนได้มาร่วมนี้มีบุญในอดีตชาติเคยเป็นลูกหลานบริวารของพระเจ้าเมืองเกศแก้วสร้างพระธาตุเจดีย์วัดโลกโมฬีนี้ไว้ ในสมัยเริ่มแรกนั้นเชียงใหม่สร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมาโดยพระยามังราย ทุกคนควรศึกษาว่าแผ่นดินนี้ ถ้าไม่มีพระองค์ท่านจะเป็นเมืองเชียงใหม่ขึ้นมาได้อย่างไร “พระยามังรายนั้น ท่านมีโอรสธิดามาก คนไหนคิดไม่ซื่อมีการทรยศ ทำไม่ดี พระองค์ท่านก็ไม่ยอม แม้จะรักลูก ก็ยอมสละ เสียสละเพื่อบ้านเมืองเชียงใหม่ของพวกเรา”

บรรพชนของชาวเชียงใหม่ล้วนแต่เสียสละเพื่อให้มีบ้านเมืองที่น่าอยู่ พ่อแม่ของเราไม่ได้สร้าง แต่ได้มาอาศัยอยู่ จึงควรศึกษาและแสดงความกตัญญู ประพฤติดีปฏิบัติดีเป็นพลเมืองที่ดี เช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้ได้ ก็เพราะมีการสืบทอด จากรุ่นก่อนสู่รุ่นต่อ ๆมา รวมถึงรุ่นนี้ด้วย  เพราะถือว่าการบวชมีผลใหญ่หลวงต่อการดำรงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไป  เมื่อบวชแล้วก็ช่วยกันทำวัตรสวดมนต์ ศึกษาพระพุทธศาสนาให้เต็มที่สมกับความตั้งใจที่มาเพื่อบุญกุศลแก่พ่อแม่ และตัวเราเองด้วย.