หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พระราชทานถุงยังชีพแม่อาย เผยผู้ประสบอัคคีภัยปลื้มปีติ

Author by 25/04/16No Comments »

thainews180       เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559ที่บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ดร.ไพศาล ล้อมทอง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ทรงคุณวุฒิ สำนักพระราชวังผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบหมายให้นายฉลวย พ่วงพลับ นายอำเภอแม่อาย เป็นผู้แทนมอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยแก่ชาวลาหู่บ้านจะนะ จำนวนทั้งสิ้น 57 ครอบครัว ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนต่างปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรอย่างล้นพ้น เนื่องจากบ้านจะนะประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 57 หลัง มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจำนวนทั้งสิ้น 249 คน

ต่อมาวันที่ 21 เมษายน 2559 คณะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สวท. เชียงใหม่ สถานีวิทยุเพื่อคนเชียงใหม่ โดยการนำของ น.ส.ชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานี ซึ่งขอเป็นสื่อกลาง นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากประชาชนผู้มีจิตเมตตา ไปมอบให้กับพี่น้องชาวลาหู่ บ้านจะนะด้วย ซึ่งนางดวงมาลย์ ศรีกิจวิไลกุล ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ นำเงินที่ได้รับบริจาคจากเครือข่ายเพื่อนข้าราชการจากจังหวัดพิษณุโลกมามอบให้จำนวนหนึ่ง พร้อมทั้งได้ร่วมเป็นกำลังใจขนของขึ้นรถบรรทุก ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองกำลังผาเมือง เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้เดือนร้อนที่อำเภอแม่อาย โครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจ สู่ชุมชน เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องในช่วงใกล้วันครบรอบการก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ เพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กับชุมชน และประชาชนผู้ด้อยโอกาส ซึ่ง สวท.เชียงใหม่ ในฐานะองค์กรด้านการสื่อสารมวลชนของรัฐ ขอเป็นสื่อกลางนำความช่วยเหลือไปสู่ผู้ยากไร้ และจะดำเนินโครงการนี้อย่างเนื่อง

อนึ่ง กรณีการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านจะนะ จังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดบัญชี “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่” ธนาคารกรุงไทย สาขาข่วงสิงห์ เลขบัญชี 547-0375-32-3 ป้องกันภัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าของเรื่อง ผู้มีจิตเมตตาสามารถส่งเงินบริจาคได้ และแจ้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้ที่โทร. 053-221470.