หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พระเจ้าเก้าตื้อ-พระธาตุดอยสุเทพ จำลองสร้างใหญ่ที่พุทธมณฑล ชม.

Author by 21/01/15No Comments »

IMG_0471      เมื่อบ่ายวันที่ 18 มกราคม 2558 ที่บ้านโป่งกุ่ม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคระภาค 7 เป็นประธานสงฆ์ พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานดำเนินการ พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัด ประธานการก่อสร้าง พร้อมพระสังฆาธิการในจังหวัดร่วมกับนายนาวิน สินธุสอาด รอง ผวจ.เชียงใหม่ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้ประกอบพิธีทำบุญทอดผ้าป่า “หนึ่งล้านดวงใจ หนึ่งร้อยบูชา” เพื่อสร้างพุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงฆ์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่บนเนื้อที่ 906 ไร่ ซึ่งกรมป่าไม้อนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี 2556 โดยมีพุทธบริษัท ศรัทธาประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ภายในงานมีการสมโภชด้วยซอพื้นเมือง และตั้งโรงทานเลี้ยงอาหาร น้ำดื่มแก่ผู้ร่วมงานอย่างคึกคัก

รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวว่ารับมอบจากนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผวจ.ให้มาร่วมงานและถวายเงินสมทบจำนวนหนึ่ง พร้อมขอบคุณศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง และคณะสงฆ์ก็มีความพร้อมเพรียงอย่างมาก ทำให้เกิดความร่วมมือที่ดีเชื่อว่าถ้าคนเชียงใหม่ 1.6 ล้านกว่าคนผนึกกำลังกันหวังว่าจะสำเร็จ และไม่เพียงแต่จะเป็นพุทธมณฑลของชาวเชียงใหม่เท่านั้น แต่เป็นของทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดใกล้เคียงก็มาทำกิจกรรมที่นี่ได้เช่นเดียวกับพุทธมณฑลของชาติที่นครปฐม

พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานสร้างพุทธมณฑลและมหาวิทยาลัยสงฆ์เกิดจากความร่วมมือทุกฝ่าย ซึ่งจะต้องเดินหน้าต่อไปให้สำเร็จเพื่อส่งต่อไปให้รุ่นลูกรุ่นหลาน สำหรับงานที่จะทำต่อไปนี้ คือการประดิษฐานรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย ซึ่งพระเทพมังคลาจารย์ได้กำหนดจุดไว้แล้ว หลังจากนั้นจะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่จำลองจากพระเจ้าเก้าตื้อวัดสวนดอก สามารถมองเห็นได้ทุกทิศทาง ขณะเดียวกันพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพฯก็จะจำลองพระเจดีย์ดอยสุเทพสร้างไว้อีกด้วย นอกจากนั้นจะมีการสร้างหอประชุมใหญ่เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้งานจะสำเร็จได้ก็ด้วยความร่วมมือกันในตอนท้ายได้ชื่นชมพระสงฆ์ทุกวัดที่ชักชวนศรัทธาสาธุชนมาร่วม และได้อนุโมทนาให้พรพร้อมกัน สำหรับยอดเงินที่ได้รับขณะทำพิธีมีจำนวน 1,667,483 บาท และเมื่อนับในตอนค่ำวันเดียวกันได้ 2,135,000 บาทถ้วน.