หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พระเทพปริยัติยกย่องต้นแบบ รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน-ศรีชม.

Author by 28/01/16No Comments »

thainews180                เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ศูนย์ประสานงานโครงการคนดีศรีเชียงใหม่  เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2558 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานมอบ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสงฆ์แสดงมุทิตาจิต และพระปลัดเพช     จันทวัณโณ ประธานศูนย์ประสานงานฯ ผศ.บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผช.อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ร่วมดำเนินการ นับเป็นปีที 11 ที่มีการมอบรางวัลดังกล่าวให้แก่ พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อยกย่องให้เป็นต้นแบบที่ดีแก่สังคม ซึ่งใบเกียรติคุณได้รับการลงนามโดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมต.สำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับผู้เข้ารับใบเกียรติคุณคนดีศรีแผ่นดิน ประจำปี 2558 มี 53 คน ได้รับใบประกาศเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์จนเกษียณอายุราชการโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ดีเด่น 3 คน รางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ 47 องค์กร จำนวน 702 คน ซึ่งพระเทพปริยัติ กล่าวสัมโมทนียกถามุทิตาจิตว่า ขออนุโมทนาและชื่นชมยินดีกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (ดร.ณรงค์ ชวสินธุ์) ที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการคนดีศรีแผ่นดินฯ ยินดีกับคณะ กรรมการที่ทำโครงการนี้ ยินดีกับผู้ได้รับรางวัล และยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้เสียสละและอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ ทั้งนี้ เพราะพระปลัดเพชร จันทวัณโณ แม้เป็นเจ้าอาวาสวัดแม่พริก อ.แม่สรวยเชียงราย แต่ก็ได้มาทำงานเรื่องนี้ให้แก่ชาวเชียงใหม่ เป็นความปรารถนาดีต่อบ้านเมือง และชุมชน ส่งเสริมคนดีให้มีคนดี และผู้ที่ได้รับก็เกิดความสุข แสดงว่าทำความดีมายาวนาน คนจึงเห็น ขอให้รักษาไว้เสมอต้นเสมอปลาย

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รอง ผวจ.กล่าวแสดงความยินดีว่า คนดี คืออย่างไร จะต้องดีทั้งต่อหน้าและลับหลังการที่จะดีหรือไม่ มีคนรู้อยู่คนเดียวคือตัวเรา เราจะประพฤติปฏิบัติที่ดีต่อสังคมอย่างไร ขอฝากเป็นเบื้องต้นไว้ ตนปฏิบัติหน้าที่ราชการมาหลายที่ ได้เห็นพัฒนาการ การแสดงออกต่างๆ ในสังคมตนดี ถือเป็นแบบอย่างที่น่าชื่นชมในยุคที่อะไรๆ เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็ว ขอให้คนดีเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของประเทศ เป็นต้นแบบตัวอย่างแก่คนรอบข้าง และคนในครอบครัว สามารถยืนในสังคมได้อย่าง   สง่างาม แล้วภาพรวมของประเทศก็จะไปได้ดี.