หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พาณิชย์จัดธงฟ้าราคาประหยัด ชม. 5 ครั้งทั้งอำเภอรอบนอก-ในเมือง

Author by 28/11/14No Comments »

dscf6221      นางนิยดา หมื่นอนันต์  การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งว่า  ในเดือนธันวาคมนี้  สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่  กำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการช่วยลดค่าครองชีพของประชาชน  กระจายไปสู่ตามอำเภอต่าง ๆ รวม 5 ครั้ง ได้แก่วันที่ 5-7 ธันวาคม 2557 จัด ณ สนามที่ว่าการอำเภอสันทราย  วันที่ 10-12 ธันวาคม 2557 ที่สนามโรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา  วันที่ 18-20 ธันวาคม 2557 ที่หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง อ.หางดง  วันที่ 23-25 ธันวาคม 2557 จัดที่หน้าสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน อ.ดอยหล่อ และวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2558 จัดช่วงงานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ภายในสนามหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่างเวลา 09.00 – 21.00 น.ทุกวัน

สำหรับสินค้าที่คาราวานธงฟ้าราคาประหยัดนำมาจำหน่าย  ได้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 แผงละ 80 บาท,  น้ำมันพืชปาล์ม  ขวดละ 30 บาท,  น้ำมันพืชถั่วเหลือง  ขวดละ 45 บาท,  น้ำตาลทรายขาว  ถุงละ 20 บาท และซอส-ซีอิ้ว-น้ำปลา ชุดละ 100 บาท เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีสินค้าอื่น ๆ ที่นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษ โดย ราคาจำหน่ายสินค้าทุกชนิดต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 15-50 เปอร์เซ็นต์  รวมทั้งสินค้าประเภทของใช้ในครัวเรือน เสื้อผ้า เครื่องกันหนาว และของอุปโภคบริโภคอีกหลายชนิด  โดยมีผู้ประกอบการนำมาร่วมจำหน่ายกว่า 40 คูหา  ซึ่งผู้ประกอบการที่นำมาจำหน่ายล้วนเป็นสินค้าที่มีคุณภาพทั้งสิ้น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานดูแลเศรษฐกิจการค้าให้มีการเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ทั้งภาคการผลิตภายในประเทศและการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลปากท้องของประชาชน การดำเนินโครงการธงฟ้าราคาประหยัด เพื่อลดค่าครองชีพซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะการเพิ่มกำลังซื้อให้กับผู้มีรายได้น้อยได้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เพิ่มขึ้น และเป็นช่องทางการระบายผลผลิตของผู้ประกอบการรายย่อย และการเกษตร รวมถึงเป็นการชะลอการปรับขึ้นของราคาสินค้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้น ถือเป็นโครงการที่คืนความสุขถึงผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง.