หน้าหลัก » ข่าวสังคม, ข่าวสุขภาพ-อนามัย

พาณิชย์เชียงใหม่ จัดการประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10

Author by 24/06/17No Comments »

84316จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ จัดการประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23 -24 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

นางดวงสมร ไชยรัตน์ นายกสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ เผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ ปีละหลายพันล้านบาท ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมทำให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองสุขภาพยั่งยืน วิถีพอเพียง”

จึงได้จัดกิจกรรม การประชุมธุรกิจสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ในงานลานนาเอ็กซ์โปร์ 2017 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชมนพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้า และการบริการสุขภาพให้เข้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งดำเนินกิจกรรมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นใจทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าบริการสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป

ในการประชุมครั้งนี้ มีวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายให้ความรู้ ในหลากหลายหัวข้อ ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คช้อป การอภิปลายการพัฒนานวดไทยและสปาในต่างประเทศ , สมุนไพรไทยเพื่อธุรกิจบริการสุขภาพองค์รวม ,การเติบโตธุรกิจสุขภาพในอาเซียน บวก6 และสากล สำหรับผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ 089-881-7575 รับจำนวน 300 คนต่อวัน คนไทย 150 ชาวต่างชาติ 150 คน .