หน้าหลัก » ข่าวสังคม

พายัพจับมือญี่ปุ่นจัดค่ายอาสา พัฒนาโบสถ์คริสต์ บ.วัดจันทร์

Author by 4/03/16No Comments »

thainews180      ปชส.ม.พายัพ แจ้งว่า ฝ่ายศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคเซน ประเทศญี่ปุ่น จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาร่วมสร้างระหว่างประเทศ พายัพ – เคเซน ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2558 “Strong together…สู้ สู้” ระหว่างวันที่ 6 – 13 มีนาคม 2559 ณ คริสตจักรแจ่มน้อย  หมู่ที่ 5 ต. บ้านจันทร์ อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่

ศาสนาจารย์ ดร.เอสเธอร์ เวคแมน ประธานกรรมการโครงการฯ เปิดเผยว่า ค่ายร่วมสร้างระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัยพายัพกับมหา     วิทยาลัยเคเซนประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นกิจกรรมค่ายอาสาภาคฤดูร้อนของนักศึกษาจาก 2 สถาบัน ที่จัดติดต่อกันเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมร่วมกันอีกด้วย

การจัดค่ายอาสาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเคเซนประเทศญี่ปุ่น จำนวน 24 คน และอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 26คน ซึ่งอาจารย์และนักศึกษาจะร่วมกันทำพื้นคอนกรีตอาคารโบสถ์คริสตจักรแจ่มน้อย เพื่อให้คริสเตียนและชาวบ้านในชุมชนดังกล่าวได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของหมู่บ้านร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมกับชาวบ้านด้วย  ลงทะเบียนสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ร่วมโครงการคนละ 500.- บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิริประกาย โทร. 053 – 851478 ต่อ 262.