หน้าหลัก » ข่าวสังคม, ข่าวเกษตรกรรม

พืชผักแม่โจ้เปิดสวนออแกนิก อบรมเห็ดเศรษฐกิจงานเกษตรฯ

Author by 16/02/16No Comments »

thainews180            ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับผิดชอบโครงการพืชผัก   Organic Farm  งานวันเกษตรแห่งชาติ  2559  ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2559  ณ  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดเผยว่า งานวันเกษตรแห่งชาติปีนี้ ชาวพืชผักแม่โจ้ ขอบคุณผู้บริหารที่ทำให้เกิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ของทั้งครู ศิษย์ และเกษตรกร ทุกคนต่างทุ่มเทเพื่องานนี้  ได้เนรมิตพื้นที่ด้านพืชผักหลากหลายกิจกรรม  โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ชื่อดังของเมืองไทย มาร่วมจัดแสดงพันธุ์พืชและเทคโนโลยีการดูแลรักษา ชมพันธุ์พืชนามพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นงานการปรับปรุงพันธุ์โดยทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชมแปลงสาธิตด้านการผลิตผัก การฝึกอบรมระยะสั้นหลายหลักสูตร และไฮไลท์สำคัญ คือตัวอย่างการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ทุกขั้นตอนกระบวนการ ที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ที่รักสุขภาพได้ชม

กิจกรรมด้านพืชผักในงานวันเกษตรแห่งชาติ’59 อาทิ การจัดแสดงแปลงสาธิตพืชผักและเทคโนโลยีจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นนำระดับประเทศ 12 บริษัท ชมแปลงสาธิตวิธีเกษตร  วิถียั่งยืน Organic farm บนพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่สาธิตให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการเกษตรอินทรีย์ โดยผู้มาเข้าชมอุทยานเกษตรอินทรีย์จะได้รับความรู้ด้านการทำเกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการดิน/น้ำ โรค แมลง ในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบถ้วน, เทคโนโลยีการผลิตผักในโรงเรือน อาทิ สตรอเบอรี่ แคนตาลูป, พืชผักและจินตนาการ, มหัศจรรย์พืชผัก ผู้ชมจะได้พบกับพันธุ์ผักนามพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ถั่วฝักยาวสีม่วง “สิรินธร เบอร์1″,ถั่วฝักยาวลายเสือ “จักรพันธ์ เบอร์ 1″, พริกขี้หนูปู่เมธ “เบอร์ 1″ ชมอุโมงค์ผักนานาชนิด  กิจกรรมตัดผักจากแปลง (Pick your own)ให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมแปลงผักสามารถเลือกซื้อผักในราคาพิเศษโดยการลงไปตัดผักจากแปลงด้วยตัวเองได้ทุกวัน

นอกจากนั้นยังจัดให้มีการอบรมระยะสั้นให้กับเกษตรกร เป็นหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจสู้ภัยแล้ง ด้วยเห็ดหลายชนิดกับหลักสูตรการปลูกผัก สามารถเพิ่มอาชีพ และมูลค่าได้อย่างดี  รับหลักสูตรละ 50 คน อบรมตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์-5 มีนาคม ณ ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ สาขาพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สำรองการเข้าอบรมได้ ที่โทรศัพท์   053-873670, 053-878596.