หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ภาครัฐ-เอกชน อ.ไชยปราการจัดกิจกรรมสานใจสู้ภัยหนาว

Author by 13/01/16No Comments »

3-1                พันเอกชัยยันย์สิรสุนทร  หัวหน้ากองบังคับการ ควบคุมศูนย์ป้องกันปราบปราม ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 พันตรี      เดชาธร สายหยุด รองผู้บังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง   และพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ประธานโครงการธรรม ตามแนวพระราชดำริฯ และนายธรรมรงค์ ธนาบูรณศิริ ผู้สนับสนุนโครงการธรรมตามแนวพระราชดำริ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “สานใจสู้ภัยหนาวในเทศกาลวันเด็ก” โดยมอบเสื้อกันหนาวอย่างดี ให้กับนักเรียนพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน และเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันมอบเสื้อกันหนาวให้กับนักเรียน 5 โรงเรียนได้แก่ เทศบาลไชยปราการ,โรงเรียนบ้านท่า,โรงเรียนบ้านปง,โรงเรียนบ้านต้นโชค,โรงเรียนบ้านห้วยปง จำนวนโรงเรียนละ 50-55 คน จำนวนเสื้อทั้งหมด 270 ตัว ณ บริเวณหน้าพระวิหารหลวง วัดพระเจ้าพรหมมหาราช(ป่าไม้แดง) บ้านไม้แดง ตำบลหนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

เนื่องจากพื้นที่ตอนบนของจังหวัดเชียงใหม่ มีอากาศที่หนาวเย็นในช่วงเช้า/ช่วงเย็นและกลางคืน ซึ่งพื้นที่ชายแดนนั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำประมาณ โดยเฉลี่ย 18-20 องศาเซลเซียส ถ้าเป็นหมู่บ้านบนดอยนั้นจะต้องมีอุณหภูมิต่ำลงมาประมาณ 7-11 องศาเซลเซียส ทำให้นักเรียนในพื้นที่ชายแดน ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวค่อนข้างสูง ในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 ของทุกปี.