หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ภารกิจงานบุญใหญ่ของ วัชระ ตันตรานนท์ อดีต สว.

Author by 17/05/15No Comments »

วัชระ ตันตรานนท์    ภายหลังการยุบสมาชิกวุฒิสภาลงโดย คสช. ทำให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว.สิ้นสุดลง แต่ดูเหมือนว่าภารกิจในการดูแลบ้านเมือง และช่วยเหลือสังคมของนายวัชระ ตันตรานนท์ อดีต ส.ว. ประธานบริษัทวีกรุ๊ปฯ นักธุรกิจระดับหมื่นล้านของเชียงใหม่ไม่ได้เสร็จสิ้นลง ยังคงมีงานราษฎร์งานหลวงให้ทำอยู่ตลอดเวลา

ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง อดีต ส.ว.วัชระ ตันตรานนท์ กับพระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ (อุโบสถเงิน) พร้อมคณะถึงโครงการสร้างอุโบสถเงิน เพื่อให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ และจะฉลองสมโภชต้นปีหน้า ซึ่งยังขาดปัจจัยอีกจำนวนมาก(ราว 10 ล้านบาท) ซึ่งประธานวีกรุ๊ป และกัลยาณมิตรได้สร้างรูปปั้นพญานาคราชไว้หน้าอุโบสถเงินสองตน ได้จัดพิธีบวงสรวงไปเมื่อเร็วๆ นี้ และการสร้างได้คืบหน้าไปมากคาดปลายปีนี้จะแล้วเสร็จ ส่วนการระดมทุนทรัพย์เพื่อสร้างอุโบสถเงินให้เสร็จสมบูรณ์นั้น จะสนับสนุนให้มีการทอดกฐินในปีนี้ รวมถึงปีหน้าซึ่งอดีต ส.ว.จะขอรับเป็นเจ้าภาพใหญ่ด้วยตนเอง เพราะเกิดมายังไม่เคยเป็นประธานดำเนินการเองเลย มีแต่ให้คนอื่นใช้ชื่อเป็นกรรมการอุปถัมภ์

นายวัชระ ตันตรานนท์ พูดถึงภารกิจใหญ่ 2 งานที่กำลังดำเนินการในปีนี้คือ การรณรงค์หาเงินเพื่อสนับสนุนมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนคินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และอีกงานเป็นประธานรณรงค์หาทุนให้กับมูลนิธิกล้วยไม้ไทย โครงการคืนกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะขยายพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากเนื้อเยื่อให้ได้มากที่สุด แล้วนำออกไปปล่อยตามต้นไม้ธรรมชาติ ขณะนี้กำลังเตรียมงานกันอยู่.

นักข่าวธรรมดา/รายงาน