หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มช.ชวนศิษย์เก่าร่วมกุศลสมทบ ทุน 50 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Author by 11/06/14No Comments »

µÃÒÊÑ­Åѡɳì 50 »Õ Áª ÍÔÅÒÊ          ม.ล.กัตติกา ละอองศรี ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า ในวาระที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย และได้จัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน  “5 ทศวรรษ มช. รวมพลังเพื่อแผ่นดิน” ตลอดปี พ.ศ. 2557 นั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันตลอดถึงผู้ปกครอง และผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป ได้ร่วมบริจาคทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาในโครงการต่างๆ ดังนี้ ได้แก่โครงการ 50 ปี โครงการดีๆ ทำดีเพื่อพ่อ โครงการพัฒนาพื้นที่อมก๋อยและพื้นที่ในโครงการตามพระราชดำริ โครงการสร้างศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาด้อยโอกาส หรือพิการ โครงการจัดสร้างพื้นที่ประวัติผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย โครงการปรับปรุงหอพักนักศึกษา  และโครงการบริการวิชาการชุมชนอื่นๆ

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคทุนสนับสนุน เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถบริจาคเป็นเงินสด  เช็ค และธนาณัติ สั่งจ่าย “กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200  หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ชื่อบัญชี “กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ได้ที่ธนาคารต่างๆ คือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 667-289099-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 557-2-10714-2  ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 456-0-15593-3  และธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 968-0-04452-7

ทั้งนี้ ผู้บริจาคจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการขอลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี 2 เท่าของเงินบริจาค สอบถามเพิ่มเติมที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 0 5394 3130 , 0 5394 3131 และที่งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 0 5394 3333 ,   0 5394 4444.