หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มช.บวชพระ61รูปถวายพระเทพฯ ปฏิบัติธรรมกับพระสายกรรมฐาน

Author by 25/05/15No Comments »

g51nc_DSC_3982         นางพนิดา จอมจันทร์ยอง ผอ.กองกลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 61 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ และเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพัทธสีมา พระอุโบสถวัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติธรรม เพื่อนำมาใช้ในการศึกษาเล่าเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิตประจำวัน

วันที่ 27 ฤษภาคม 2558 ผู้อุปสมบทรายงานตัวและปฐมนิเทศ ณ วัดป่าดาราภิรมย์ ฝึกซ้อมวิธีการอุปสมบท เรียนรู้ธรรมะวินัยเบื้องต้น ฝึกการใช้เครื่องอัฐบริขาร ฝึกการใช้เครื่องอัฐบริขารวันที่ 28 พฤษภาคม2558 พิธีปลงผม ฝึกซ้อมวิธีการอุปสมบท เรียนรู้พระธรรมะวินับเบื้องต้น วันที่ 29 พฤษภาคม2558 ผู้บวชนาคเดินทางมายังศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยพิธีถวายพระพรแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิธีบวชนาคและรับสมาทานศีล 8 พิธีเรียกขวัญนาค พิธีบรรพชาสามเณรฉันภัตตาหารเพล และผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน สามเณรเดินทางกลับวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวง จากนั้นจะเข้าสู่พิธีอุปสมบท โดยมีคณะผู้บริหารและผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ พระวิหารวัดป่าดาราภิรมย์

หลังจากอุปสมบทแล้ว ตั้งแต่วันที่   30 พฤษภาคม-5 มิถุนายน2558 จะมีการถวายภัตตราหารทุกเช้า และพระสงฆ์จะศึกษา   ปฏิบัติธรรม ศาสนกิจ ณ วัดป่าดาราภิรมย์     วันที่ 6-7 มิถุนายน2558 จะเดินทางไปศึกษาพระธรรมและปฏิบัติธรรมตามรอยครูบาอาจารย์สายวัดป่ากรรมฐานในเขต อ.แม่ริม อ.แม่แตง และ อ.เชียงดาว วันที่ 8 มิถุนายน2558 พิธีลาสิกขาบท และร่วมพัฒนาวัด เดินทางกลับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการสอบถามและสมัครได้ที่ งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 053-943060, 053-943035.