หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มช.สรุปยอดเงินบริจาคตลอดปี 2557 นำสมทบกองทุน 50 ปีกว่า 31 ล้านบ.

Author by 17/12/14No Comments »

แถลงข่าว         รศ.น.พ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) และคณะผู้บริหารแถลงต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 ว่าคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการกองทุน 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดงานและกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้นำเข้าสมทบกองทุน “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โครงการระดมทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบ “กองทุน 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”  และสมทบการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  รวมถึงเป็นทุนส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาวิชาการและงานวิจัยของคณาจารย์ และผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตลอดจนเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา

โดยคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินการกองทุน 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมต่างๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดทั้งปี 2557 อาทิ กอล์ฟการกุศล รุ่น5 ราตรีอ่างแก้วเชียงใหม่ กอล์ฟการกุศลเชียงใหม่ ราตรีอ่างแก้ว (ลอสแองเจลิส) ราตรีอ่างแก้ว (ดัลลัส) กอล์ฟการกุศลเชียงราย ดินเนอร์ทอล์คจังหวัดเชียงใหม่ งานราตรีอ่างแก้ว ภาคใต้ กอล์ฟการกุศลและงานราตรีอ่างแก้วภาคตะวันออก ดนตรีการกุศลจังหวัดเชียงใหม่ ดนตรีการกุศล กทม. ราตรีอ่างแก้ว สระบุรี กอล์ฟการกุศล กทม. ดนตรีอ่างแก้วนิวยอร์คและภาคตะวันออกอเมริกา ราตรีอ่างแก้วภาคกลาง กทม. และได้จัดทำหนังสือ 50 ปีแห่งเกียรติภูมิมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นต้น รายได้จากการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโครงการระดมทุน 5 ทศวรรษ มช. จะนำเข้าสมทบ กองทุน “5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ซึ่งมี ศ.เกียรติคุณ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็นประธาน

ทั้งนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 ได้มีการประชุม สรุปงานระดมทุน และรับมอบเงินจากคณะกรรมการกองทุน 5 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 31,139,563 บาทโดยมี รศ.น.พ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ    กองทุน 5 ทศวรรษ มช. เป็นผู้มอบ ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่.