หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มหกรรมผ้าฝ้าย 115 ปีจอมทอง จัดพร้อมปั่นพิชิตดอยอินทนนท์

Author by 6/02/16No Comments »

thainews180             อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมผ้าฝ้าย 115 ปี๋ และของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ 9 ณ สนามที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมผ้าฝ้ายทอมือ และสินค้า OTOP มาจำหน่ายในงาน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีนายมงคล สุกใส รอง ผวจ.เชียงใหม่เป็นประธานแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ น.ส.นิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอจอมทอง จ.เชียงใหม่ แถลงต่อ เรื่อง “มหกรรมผ้าฝ้าย 115 ปี๋ และของดีจ๋อมตอง ครั้งที่ 9″

นายอำเภอจอมทอง กล่าวว่า งานนี้เป็นงานประจำปีของอำเภอจอมทอง ภายใต้ชื่องานว่า “มหกรรมผ้าฝ้าย 115 ปี๋ และของดีจ๋อมตอง” สำหรับปี 2559 เป็นครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้น ณ สนามที่ว่าการอำเภอจอมทอง ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2559 มีกิจกรรมมากมาย โดยช่วงกลางวันส่วนใหญ่เป็นการแสดงสินค้าผ้าฝ้ายทอมือ ซึ่งเป็นของดีจอมทองแสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ของอำเภอจอมทอง ผลิตภัณฑ์ OTOP นิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่วนพิธีเปิดงานมีขึ้นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 18.39 น. โดยนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมกับกิจกรรมประกวดธิดาผ้าฝ้าย บ่าวหล่อ แม่ญิงงาม การแสดงดนตรี ร้านมัจฉาพาโชค การประกวดแม่ญิงงามจ๋อมตองนุ่งหย้องแต่งเมือง การประกวดรำวงย้อนยุค และการแข่งขันชกมวย

ทางด้านนายวิชัย ลดาลลิตสกุล รองประธานชมรมจักรยานอำเภอจอมทอง  กล่าวกิจกรรมการปั่นจักรยาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดควบคู่มากับงานมหกรรมผ้าฝ้าย 115 ของดีจอมทอง กำหนดจัดวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มปั่นจักรยาน เวลา 07.00 – 16.00 น. ถือว่าเป็นวันดีที่ปั่นจักรยานพิชิตดอยอินทนนท์ ประจำปี 2559 มีผู้สมัครเข้าร่วมมากกว่าทุกปี ซึ่งปีนี้ตั้งเป้าหมายจะมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมถึง 4,000 คัน มาจากทั่วประเทศและต่างประเทศ สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมปั่นจักรยานพิชิตดอยอินทนนท์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ น.ส.ชุติมณน์ เปล่งอรุณ โทรศัพท์ 089-8954379 ตั้งแต่บัดนี้

(น.ส.จันทร์จิรา, น.ส.สาววรดา, น.ส.พรนภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ม.มหาสารคาม/รายงาน).