หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มอบเครื่องแต่งกาย

Author by 1/09/12No Comments »

มอบเครื่องแต่งกาย น.ส.ฐิติรัตน์ ทิพยมาศโกมล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด และคณะกรรมการดำเนินงานฯ มอบเครื่องแต่งกายชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 100,000 บาท โดยมี พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ชม. ณ ลานประเสริฐแลนด์ ชม.