หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา รับพ่อครูแม่ครูวัฒนธรรม

Author by 23/02/16No Comments »

thainews180       อาจาร์ยวารินทร์  บัววิรัตน์เลิศ ประธานมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา เปิดเผยว่า มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดรับสมัครพ่อครูแม่ครูผู้มีความรู้ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา เข้าร่วมสืบสานภูมิปัญญาของภาคเหนือ ประจำมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา โดยไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา ตลอดจนมีฝีมือทางศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่น การอู้คำเมือง  การเขียนภาษาล้านนา การฟ้อนเจิง ฟ้อนเล็บ การฟันดาบ  ตีกลองปูจา เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละวิชาชีพรับ     เป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือ และส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิ    นอกจากนี้ยังมูลนิธิฯ เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่การเงินและไกด์นำเที่ยว ประจำมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนาด้วย โดยคุณสมบัติจะต้องมีความรู้ความสามารถ ทางด้านงานประชาสัมพันธ์ เป็นคนพื้นเมือง    ที่สามารถพูดภาษาเมืองและภาษาอังกฤษได้ เป็นอย่างดี สถานะโสด มีรถส่วนตัว วุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ ปวส.เป็นต้นไป อายุระหว่าง 18 – 25 ปี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 ก.พ. 59  โดยในวันที่ 20 ก.พ. 59 เวลา 0830 จะมีการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครที่สำนักงานข่วงพระเจ้าล้านนา ปากทางเข้าห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ โดยจะต้องนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาวุฒิการศึกษา มาด้วย  อย่างไรก็ตามทางมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนามีค่าตอบแทนตามค่าจ้างขั้นต่ำจำนวน 300 บาทต่อวัน พร้อมประเมินผลงานก่อนการบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำข่วงพระเจ้าล้านนา  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกาญจนา   เกตุทองมา มูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา หมายเลขโทรศัพท์ 081-531-9403 ตลอด 2 ชั่วโมง.