หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มูลนิธิแก้ไขดื่มแอลกอฮอล์ ชูป้าย“จ้วยกั๋นหมู่เฮาเมาบ่ขับ”

Author by 23/07/15No Comments »

รณรงค์ลดแอลกอฮอล์     น.ส.วลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการมูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ มปอ. ได้ขยายขอบเขตการรณรงค์โดยเจาะลึกถึงพื้นที่ชุมชน พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แสดงความคิดเห็นและกำหนดแนวทางในการลดอุบัติเหตุนำร่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่าพื้นที่รณรงค์ใน 3 จังหวัด มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่ผ่านมา ที่สำคัญมาตรการที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากแนวคิดของชุมชนเองจึงได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนนั้นๆ อย่างดี สามารถใช้มาตรการดังกล่าวในการลดการเกิดอุบัติเหตุได้ในระยะยาว ซึ่งสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงดังกล่าวนี้ ทำให้หลายหน่วยงานต่างให้ความสนใจและติดต่อเข้ามาเชิญชวนให้ มปอ. ไปร่วมรณรงค์และสนับสนุนในพื้นที่ของตนด้วย ซึ่งทาง มปอ. กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว แต่ก็มีนโยบายที่สอดคล้องในเรื่องการขยายพื้นที่การรณรงค์ในอนาคต

“มปอ. เป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไร ดังนั้นการจะขยายพื้นที่เพื่อการรณรงค์จึงทำได้อย่างมีข้อจำกัด จึงอยากให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ผนึกพลังร่วมกันในการรณรงรค์ลดการเกิดอุบัติเหตุที่มีสาเหตุมาจากการดื่มโดยขาดความรับผิดชอบ ดังเช่นในปีนี้ มปอ. ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และบริษัท มายา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เข้ามาให้ทุนสนับสนุน ทำให้เราสามารถขยายพื้นที่รณรงค์ให้กว้างขึ้น โดยในปีหน้าเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนรายอื่นๆ เพื่อจะได้ต่อยอดพลังการรณรงค์ให้กว้างยิ่งขึ้นกว่าเดิม” นางสาววลี เกียรติพงษ์พันธ์ กล่าว

ทางด้านนายจุมพล ชัยรุ่งเรือง กำนัน ต.บ้านคือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ หนึ่งในพื้นที่รณรงค์ที่ทาง มปอ. ได้ร่วมกับ สปช. เข้าไปให้ความรู้และสนับสนุนเงินทุน พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนได้สร้างสรรค์มาตรการการป้องกันอุบัติเหตุด้วยตนเอง เปิดเผยว่า ในปีนี้ชาวชุมชน ต.แม่คือ ได้ตื่นตัวและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมรณรงค์เป็นอย่างมาก.