หน้าหลัก » ข่าวสังคม

มูลนิธิแก้ไขแอลกอฮอล์ฯเร่ง รณรงค์เมาไม่ขับช่วงสงกรานต์

Author by 6/04/16No Comments »

เมาไม่ขับ      มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) จับมือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งชุมชนใน 4 จังหวัดพื้นที่รณรงค์ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และพิษณุโลก เฟ้นหาแนวทางลดอุบัติเหตุจากการ “เมาแล้วขับ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง มั่นใจการลงพื้นที่ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (สปช.) มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ของคนในชุมชนให้รู้จักดื่มอย่างรับผิดชอบและสามารถสร้างมาตรการ ที่ชุมชนยอมรับร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความสมัครใจ

น.ส.วลี เกียรติพงษ์พันธ์ ผู้จัดการโครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ มูลนิธิแก้ไขปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์ (มปอ.) เปิดเผยว่า ในปีนี้ มปอ. ยังคงเดินหน้าจัดโครงการกลับบ้านปลอดภัย คนไทย เมาไม่ขับ เป็นปีที่ 6 เพื่อปลูกจิตสำนึกในการดื่มอย่างรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนชุมชนในจังหวัดพื้นที่เป้าหมายเพื่อรณรงค์ ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอันเกิดจากการดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบ ทั้งในส่วนของชุนชนรวมถึงนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะถึง การดำเนินงานของ มปอ. ได้ใช้กลยุทธ์ ‘ระดมความคิดร่วมกับชุมชน’ อบรมให้ความรู้แก่ผู้นำในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมพัฒนากรและชุมชน เพื่อเป็นกลไกเชื่อมโยง นโยบายและแนวคิดหลักของ มปอ. ไปสู่แกนนำชุมชนให้ได้เรียนรู้กลยุทธ์การวางแผนป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุอันเกิดจากการดื่มอย่างขาดความรับผิดชอบ

นอกจากนั้น ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานราชการในพื้นที่รณรงค์ 4 จังหวัดดังกล่าวพร้อมหน่วยงานทหาร  ตำรวจ สาธารณสุข ขนส่ง บรรเทาสาธารณภัย จึงมีการประชุมและแถลงความร่วมมือที่จังหวัด     เชียงใหม่เมื่อเร็วๆ นี้ พร้อมกับยินดีกับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการปีที่แล้วทำให้ลดอุบัติเหตุลงได้จริง และได้รับประกาศนียบัตรจาก ผวจ.เชียงใหม่ และเชียงรายด้วย.