หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ม.ราชภัฏเชียงใหม่สนับสนุนคณะสงฆ์ สอบธรรมศึกษาสนามหลวงเชียงใหม่

Author by 14/11/14No Comments »

ธรรมศักษา1         เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระครูวิทิตศาสนาทร ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชียงใหม่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และให้การสนับสนุนในการจัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ระดับธรรมศึกษาตรี,โท และเอก สำหรับประชาชน และเยาวชนนักเรียน-นักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2557 โดยภาคเช้าเป็นการสอบกระทู้(เรียงความธรรมะ) และภาคบ่ายสอบธรรมะ พุทธประวัติ และเบญจศีลเบญจธรรม โดยมีพระปิฏกโกศล เลขานุการเจ้าคณะภาค๗ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กทม. มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ

พระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี กรรมการสอบธรรมศึกษาสนามหลวง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกและแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีการจัดสอบธรรมสนามหลวงทุกระดับชั้น คือตั้งแต่ ธรรมศึกษาตรี โท และเอกมาเป็นปีที่ 3 แล้ว ซึ่งได้มีพิธีเปิดสอบอย่างเป็นทางการขึ้นในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 พร้อมกับสนามสอบทั่วประเทศ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่เรียนธรรมศึกษาในโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จากโรงเรียนต่าง ๆ รวมทั้งนักศึกษาราชภัฏที่เรียนธรรมศึกษา โดยการสนับสนุนจากพระราชสิงหวรมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่จัดหาคู่มือการเรียน และการสอบมาให้ พร้อมกับส่งพระมาสอนเป็นประจำ ทำให้ผู้ที่จบการศึกษาพร้อมนักธรรมมีความรู้เรื่องพุทธศาสนา และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมได้เป็นอย่างดี

สำหรับการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงทุกระดับชั้น ประจำปี 2557 ของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยมีพระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานเปิดสอบทั้งหมด 12 สนามทั่วทั้งจังหวัดพร้อมกัน มีประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าสอบทั้งสิ้น 9,565 คน ส่วนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีเข้าสอบธรรมศึกษาตรี 101 คน โท 52 คน และเอก 5 คน.