หน้าหลัก » ข่าวสังคม

ย้ำลงทะเบียนซิมโทรมือถือฟรี พ้นกำหนด 31 ก.ค.ใช้งานไม่ได้

Author by 24/06/15No Comments »

App-2-Shot-2-แชะ-FB    เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)และคณะมาตรวจเยี่ยมจุดบริการรับลงทะเบียนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงิน ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่ง กสทช.ได้ร่วมกับกรมการปกครอง ในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน สามารถลงทะเบียนซิมได้ ณ ที่ว่าการอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 2,400 แห่งทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเติมเงิน โดยใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรของกรมการปกครองนำมาตรวจสอบฐานข้อมูลการลงทะเบียนในอดีตที่ข้อมูลอาจไม่มีความชัดเจนหรือครบถ้วน เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลมีความสมบรูณ์ต่อไป

การลงทะเบียนซิมเติมเงินระบบดังกล่าว เป็นการยืนยันความเป็นเจ้าของเลขหมายและเป็นการรักษาสิทธิในกรณีที่เลิกใช้หมายเลขดังกล่าว ก็สามารถขอรับเงินค่าโทรที่ยังมีอยู่ในระบบคืนได้ และยังเป็นการป้องกันปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จากการนำซิมหมายเลขดังกล่าวไปใช้ในการกระทำอันเป็นความผิดต่อกฎหมายได้ และหากเจ้าของหมายเลขไม่นำซิมมาลงทะเบียนภายในช่วงเวลาที่กำหนดคือ 31 กรกฎาคม 2558 จะทำให้ซิมเลขหมายนั้นไม่สามารถใช้งานได้ต่อไป ซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีผู้มาลงทะเบียนแล้วกว่า 54 ล้านเลขหมาย คาดว่าจะได้ครบ70 ล้านเลขหมายตามแผนที่กำหนดก่อน 31 กรกฎาคมนี้

ทางด้าน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์  ผวจ.เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดพร้อมสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือแบบเติมเงินต้องลงทะเบียน โดยได้สนับสนุนทั้งด้านกำลังเจ้าหน้าที่ และสถานที่เป็นจุดให้บริการลงทะเบียน โดยเฉพาะหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งผู้ไปลงทะเบียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆทั้งสิ้น.