หน้าหลัก » ข่าวสังคม

รถด่วนขบวนพิเศษสู่วัดหมูบุ่น แข่งตอบปัญหาธรรมะนัดแรก

Author by 14/08/15No Comments »

มานิตย์ ขันธสีมา copy       นายมานิตย์ ขันธสีมา นายกยุวพุทธิกสมาคมเชียงใหม่ และนายเสาร์แก้ว พายุ ประธานกลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า จากการจัดฟังเทศน์รายการ “รถด่วนขบวนพิเศษ” ในฤดูกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2558 รวม 13 ครั้ง ๆ แรกที่วัดบวกครกน้อย (เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง) มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 5 พันคน ครั้งที่ 2 ในวันพระที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 20.00 น. กำหนดจัดขบวนรถด่วนสัญจรไปยังวัดโชติกุนสุวรรณาราม (หมูบุ่น) เชิงดอยสุเทพ (ตรงข้ามลานครูบาศรีวิชัย) ซึ่งพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และประธานฟื้นฟูสร้างวัดหมูบุ่น จะเป็นประธานสงฆ์ ส่วนพระนักเทศน์จะเทศน์เรื่องศีล 5 เช่นเดียวกับครั้งแรก

ส่วนรายการตอบปัญหาธรรม ประจำปีในระหว่างจัดกิจกรรมขบวนรถด่วน กำหนดจัดนัดแรกแรม 15 ค่ำ เดือน 10 เหนือในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ที่วัดโชติกุนสุวรรณาราม จะมีเยาวชนตัวแทนจากศรัทธาหัววัดต่างๆ 10 แห่งเข้าแข่งขันประกอบด้วย วัดสีมาราม อ.สันกำแพง วัดศรีโพธาราม อ.สารภี วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมือง วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ อ.เมือง วัดท่ากระดาษ อ.เมือง วัดป่าตัน อ.เมือง วัดพระบาทปางแฟน อ.ดอยสะเก็ด วัดศรีบัวเงิน อ.เมือง วัดบวกครกน้อย อ.เมือง และวัดป่าพร้าวนอก อ.เมือง

พระครูรัตนสุตสุนทร วัดสันป่าข่อย เปิดเผยว่า การจัดรายการ “รถด่วนขบวนพิเศษ” ฟังเทศน์ในวันพระระหว่างเข้าพรรษา จัดมาตั้งแต่ปี 2517 จนถึงปีนี้เป็นปีที่ 41 โดยพระศรีธรรมนิเทศก์ อดีตเจ้าอาวาสวัดสันป่าข่อย ทุกวันพระท่านจะเทศน์เอง โดยนำเอาชาดกจากธรรมบทมาสอดแทรกด้วยธรรมะ วันพระเดียวไม่จบจึงมีต่อเนื่องทำให้มีผู้สนใจติดตามมาก โดยครั้งนั้นนายสมบูรณ์ กันทะปา เป็นผู้ร่วมสร้างรถด่วนขบวนพิเศษฯ ปัจจุบันอายุ 83 ปีแล้วก็ยังมาร่วมรายการและเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการจัดงานด้วย.